Delo častnika velja za najbolj zahtevna dela v skupini vojaških poklicev. Najprej začne z osnovnim vojaškim usposabljanjem in ga nadaljuje na Šoli za častnike. Svoje delo lahko nadgradi v čin poročnika, nato pa v polkovnika.

castnik

Delovni postopki

Njegovo delo je, da poveljuje vodu, odgovoren je za bojno pripravljenost enote, načrtuje, organizira, usmerja in ima pod nadzorom delo v enoti. Poveljniku je v pomoč, ko poveljuje četi ali pa ga nadomešča, ko je odsoten. Načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo v notranjih enotah, poveljuje četi in odgovarja za delo podrejenih v enoti.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu častnik nosi uniformo, uporablja orožje in opremo, ki je predpisana za njegovo delovno mesto. V štabu uporablja sodobno računalniško opremo, telefon in druge elektronske pripomočke.

Na kaj mora biti pozoren?

Podčastniki vojske imajo pomembno vlogo pri prispevanju k obrambni sposobnosti države. Uspešno sodelujejo s civilnim okoljem na takšen način, da pomagajo prebivalstvu pri zaščiti njihovega premoženja ob naravnih nesrečah ali pa sodelujejo pri reševanju ponesrečencev v gorah. Njegova glavna naloga pa je vodenje in usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske. Poleg tega izdeluje ustrezne dokumente.

Častnik ima zelo dobre vodstvene in organizacijske sposobnosti, je odgovoren in ima občutek za pripadnost organizaciji. Rad dela z ljudmi, sposoben je timskega dela, rad ustvarja in konstruktivno razmišlja. Veseli ga učenje in izobraževanje, ima zmožnost dobrega presojanja in hitrega odzivanja, spoštuje domovino in vojaške organizacije. Fizični in večji psihični napori mu ne delajo težav, učinkovito rešuje težave in sprejema odločitve. Ima smisel za ustvarjanje vojaškega kolektiva, ustvarja primerno ozračje in motivira enoto za uspešno delo. Je vztrajen, skrben, komunikativen, motiviran, rad nosi uniformo, ima veselja do orožja in dela z materialno tehničnimi sredstvi. Častnik ima tudi občutek za pravičnost ter dober dar opazovanja.

Za vsako dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski, je določen natančni varnostni ukrep in varnostni postopek. Pri delu so v uporabi splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Dodatne varnostne ukrepa mora seveda upoštevati pri rokovanju z orožjem.