Novinarstvo je eno izmed najbolj razgibanih poklicev, saj ta profil zajema veliko dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati z različnimi sredstvi in načini sporočanja. Novinarsko delo obsega poročanje o aktualni problematiki z namenom obveščanja javnosti., novinarski izdelek pa je objavljena informacija v pisnem, televizijskem ali elektronskem množičnem mediju.

novinar

Aktualna delovna mesta Novinar najdete v kategoriji: Mediji (klik).

Da lahko novinar učinkovito opravlja svoje delo,  se mora osredotočiti na več pomembnih ključnih točk, ki pa so: 

 • izbor relevantnih aktualnih informacij, ki jih mora temeljito raziskati, da zagotovi njihovo verodostojnost;
 • usmeritev na bistveno, saj v današnjem tehnološko razvitem svetu prevladuje množičen nabor informacij, ki so zelo hitro dostopne javnosti in novinarjeva naloga je, da izlušči bistvo;
 • izbira najustreznejše oblike sporočanja glede na vrsto sporočila, ki ga želi posredovati javnosti;
 • interpretacije, presojanje in preverjanje zbranih dejstev (novinar mora temeljito raziskati svoj vir informacij, da lahko zagotovi pravilno interpretacijo le-tega javnosti).

DELOVNA PODROČJA NOVINARSTA

Delovna področja novinarja so odvisna tako od medija, za katerega dela (časopis, televizijska hiša, spletna stran itn.), kot od delovne naloge, ki jo opravlja. Zato se delovna področja delijo na:

 • časnikar / poročevalec: poklicni sodelavec pri časopisu, poroča o aktualni problematiki v tiskanem mediju;
 • časnikar / komentator: piše, sestavlja komentarje, razlaga in pojasnjuje aktualne dogodke javnosti;
 • radijski novinar / reporter: na kraju dogajanja zbira ali posreduje informacije o aktualnih dogodkih;
 • povezovalec radijskega programa ali moderator: strnjeno podaja glavno vsebino problematike v radijski oddaji;
 • televizijski novinar: poroča o aktualni problematiki v televizijskem mediju.

KOMPETENCE IN SPRETNOSTI

Za opravljanja delo novinarja je potrebno imeti veliko spretnosti in kompetenc, tako generičnih, kot tudi strokovno specifičnih, ki se delijo na:

 • znanje: teoretične osnove komuniciranja in novinarskega sporočanja, stilistika, etika in retorika, obvladovanje več jezikov itn.;
 • specifične spretnosti: hitro tipkanje, bogat besedni zaklad, radiofonski glas, ustrezna govorna kultura itn.;
 • psihofizične sposobnosti: občutek poslanstva in posebna nadarjenost za pisanje, prav tako smisel za ločevanje bistvenega in družbeno manj pomembnega.

IZOBRAŽEVANJE

Zaradi specifičnosti in kompleksnosti novinarstva kot stroke, je za opravljanje poklica potreben uspešno zaključen program Novinarstva na Fakulteti za družbene vede, ki kandidatu ponuja potrebno izobrazbo in razvijanje specifičnih kompetenc. Ta si z uspešnim študijem pridobi univerzitetno diplomo in primerno stopnjo za opravljanje poklica.

Aktualna delovna mesta Novinar najdete v kategoriji: Mediji (klik).