Pred 20 leti je bil trg dela nekoliko drugačen, kot je dandanes. Najbrž si večina ni predstavljala, da bo tehnologija napredovala tako hitro in da bo popolnoma spremenila naše življenje, tudi kar se tiče potreb delovne sile. Temu je seveda botrovalo tudi veliko ostalih dejavnikov, kot so denimo politična ureditev, sodelovanje z drugimi državami in odprtje mej nasploh, dostopnost študija idr.

poklici prihodnostiSi znamo predstavljati, kakšen bo trg dela čez dobrih pet let? Morda se nam zdi to kratka doba in si mislimo, da se veliko ne bo spremenilo. V kolikor pogledate okrog sebe in morda pomislite samo na svoj mobilni telefon ali računalnik izpred petih let in dandanes, pa lahko vidite, da bi se tudi v tem času lahko marsikaj spremenilo.

Pred kratkim sem se udeležila enega od seminarjev, na katerem je predavatelj podal naslednjo misel: »Moj stari oče se je izučil za kovača in je to delo opravljal do svoje smrti. Moj oče se je izučil za ključavničarja, nekaj časa to delal, nato pa se priučil za drugo delo. Sam sem študiral farmacijo, danes pa se ukvarjam s predavanji, s svetovanjem ipd.« Študij oz. izobrazba nam dandanes ne omogoča, da bomo do konca življenja opravljali le eno delo in na enem samem mestu. Pomembno je, da se učimo tekom celega življenja, da kombiniramo različna znanja in da ne obstojimo na mestu.

Kljub negotovosti na trgu dela pa vendarle obstaja nekaj strok, ki naj bi prevladovale do leta 2020 in ki so nam lahko vodilo pri odločitvi za (dodatno) izobraževanje.

  1. Marketing in raziskava trga

Dandanes vedno več ljudi išče različne ponudnike storitev na spletu, konkurenca med slednjimi pa je velika. Da bi optimizirali prodajo storitev, kar ne pomeni le opozoriti kupce nase, temveč jih pritegniti k nakupu, so vedno bolj iskani računalniško pismeni ljudje, ki zbirajo podatke o morebitnih kupcih, tekmecih in samih ponudnikih storitev. Na tak način lahko slednji optimizirajo prodajo in svojo pozornost usmerijo le na ciljno skupino, ne pa na širši krog ljudi, ki jih določena storitev ne bi utegnila zanimati.

  1. Svetovanje in terapija

Naše psihično zdravje je zelo pomembno, česar se ob poplavi različnih bolezni, izbruhov nasilja ipd. vedno bolj zavedamo. Ker sprememba življenjskega ritma vpliva na našo zavest, posledično pa tudi na naše partnerske in družinske odnose, se vedno več ljudi odloča tudi za pomoč v obliki svetovanj in psihoterapij, posledično pa je iskan tudi kader s tega področja.

  1. Znanstveno raziskovanje

Zaradi vse večjega napredka v medicini, proizvodnji in na drugih področjih, so vedno bolj iskani izkušeni delavci s področja biologije, kemije, matematike in strojništva, ki bi svoje znanje prenesli na področja biotehnologije, biomedicine, nanotehnologije, robotike in 3-D tiskanja.

  1. Računalniški inženiring

Programska oprema se nenehno razvija, zato nastajajo tudi vedno večje potrebe po strokovnjakih s tega področja.

  1. Okoljevarstvo

Boljša izraba zemeljskih virov bo v naslednjih letih pomembna, saj bo število prebivalcev še naraščalo, s tem pa tudi morebitna onesnaženost in izraba določenih virov. Zelena energija je eno izmed področij, ki bo v prihodnjih letih potrebovalo sposobne kadre z znanjem s številnih drugih področij, kot so npr. računalništvo, biologija, kemija, geografija idr.