Mlinar predeluje žitna zrna v mlevske izdelke, kot so npr. drobljenec, zdrob ali moka ter izdelke iz žit, kot so kaša in kosmiči, in je specializiran za njihovo kakovostno predelavo.

Delovni postopki

Mlinar dela samostojno, gospodarni in odgovorno s tehnološko dokumentacijo ter navodili za delo. Ko sprejme žitna zrna v mlin jih najprej vzorči, pošlje v analizo, stehta in razvrsti glede na kakovost.

Žitna zrna glede na kakovost transportira v ločene silose. Med skladiščenjem redno nadzira pogoje in kakovost žitnih zrn. pred mletjem zrna različnih kakovosti pravilno zmeša, jih usmeri na stroje za črno čiščenje, da se odstranijo nečistoče in poskrbi za pravilno vlaženje zrn.

Nato žitna zrna še dodatno očisti s stroji za ribanje (belo čiščenje) in odstrani tista zrna, v katerih so insekti. Pripravljena zrna izmenično usmerja med mlinske valje, kjer se zmeljejo in na sita, katera ločijo žitna zrna na grobi ali fini zdrob oz. moko različnih kakovosti.

Mlevske izdelke ločeno skladišči in jih po potrebi usmerja na polnilne stroje za embaliranje v prodajno embalažo.

Med delom ves čas nadzira delovanje strojev in naprav, predvsem sit. Če pride do kakšnih okvar ali napak v delovanju, to sporoči pooblaščeni osebi za vzdrževanje. Poskrbi tudi za čistočo in urejenost delovnega mesta ter za osebno higieno. Pri delu mora upoštevati veljavno zakonodajo s področja higiene, varstva zdravja in dela ter varovanja okolja.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja razne stroje in naprave (tehtnica, pnevmatski transporter, elektromagnet, aspirator, čistilnik ali trier, črpalke, mlinski valji in sita, ročna orodja, vozičke za transport ter merilne inštrumente. Uporablja tudi računalniški sistem, ki je namenjen krmiljenju strojev in nadzoru nad posameznimi tehnološkimi fazami.

Dela z različnimi vrstami žit, vodo, mazivi, sredstvi za čiščenje in razkuževanje.

Pri delu uporablja dokumente, kot so laboratorijski analizni list za spremljanje kakovosti mlevskih izdelkov, načrt čiščenja in HACCP protokol za zagotavljanje higiene, prevzemnice in delovni list, normative in standarde za mlevske izdelke za zagotavljanje kakovosti.

Na kaj mora biti pozoren?

Mlinar izdeluje kakovostne in higiensko neoporečne mlevske izdelke, katere tudi zapakira in skladišči po predpisih iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja.

Mlinar bi naj bil natančen, urejen, dobro si zapomni podatke, hitro reagira v nepredvideni situaciji in je psihično stabilen. Mora biti tudi fizično dovolj sposoben.

Izpostavljen je klimatskim spremembam, ko npr. prevzema surovine. Pri delu s stroji se lahko poškoduje, pri samem delu pa potrebuje primerno obutev, saj večino časa dela stoje. Pri delu mora uporabljati delovno obleko, obutev, pokrivalo, zaščito za sluh in masko proti prahu, saj s tem prepreči poškodbe in obolenja. Svoje delo opravlja po predpisih.

Delovno področje in razmere dela

Mlinarjevo delo je vzorčenje, tehtanje in prevzem žitnih zrn, razvrščanje le-teh po kakovosti in skladiščenje. Nadzira tudi kakovost zrn. Zrna pripravi na mletje, nato drobljenje, sejanje, skladiščenje, pakiranje in skladiščenje mlevskih izdelkov do prodaje.

Nadzoruje razmere v silosih in skladiščih, redno čisti stroje in naprave, poskrbi za redno vzdrževanje strojev in naprav ter takoj opozori na morebitne napake.

Pretežno dela v zaprtih prostorih, zunaj je pri prevzemu surovin. V prostorih proizvajanja je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi strojev, tam je tudi vlaga in moka v zraku. Pri delu s stroji mora biti zbran, odgovoren in če pride do nepredvidenih situacij, hitro ukrepa.