Metalurgovo delo je izdelovanje zlitin. Za industrijska podjetja preoblikuje, predeluje, pridobiva ter pripravi material. Njegove lastno pozna, prav tako pozna metalurško procesno tehniko in ima znanje o preoblikovanju materialov. Delovni postopki

Metalurg s srednješolsko izobrazbo je v podjetjih mojstrski kader, dela lahko kot delovodja v proizvodnji ali pa je za strojem v livarni ali železarni. Sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov, opravlja livarska dela in spremlja ter nadzira tehnološke postopke. Sodeluje tudi pri reševanju problemov, organizira in izvaja tehnološke postopke ter vzdržuje in pripravlja orodja za stiskanje, upravlja stroje in naprave. Sodeluje tudi pri načrtovanju v proizvodnji in načrtovanju terminskih enot.

Univerzitetni metalurg dela na področju razvoja tehnologije, tehnoloških nivojev, pogosto dela kot menedžer. Z višjo izobrazbo lahko samostojno rešuje tehnološke problematike v proizvodnji, predlaga in izvaja strateške razvojne naloge, nadzira in analizira proizvodni proces. Pri novih tehnoloških postopkih sodeluje in vodi zahtevne projektne skupine ter koordinira delo. Pripravlja tudi dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti, varstva okolja varnosti in dela zaposlenih.

Delovni pripomočki

Metalurg pri delu uporablja materiale, kot so kovina, jeklo, aluminij, kobalt in pesek. Razvojni metalurg uporablja računalnike, električne mikroskope, tehnološke načrte in dokumente, pri katerih z njihovo pomočjo razvije tehnološke načrte in skice.

Na kaj mora biti pozoren?

Njegovo delo je izdelovanje zlitin, ki so uporabne v industriji ali pa v vsakdanjem življenju.

Mora biti zelo potrpežljiv, organiziran in vztrajen, zna se prilagajati, ko pride do sprememb, poleg tega mora biti izviren in samoiniciativen.

V proizvodnji dela z raznimi stroji pri visokih temperaturah. Pri delu v proizvodnji mora upoštevati navodila za varnost pri delu, saj lahko ob neprimernem ravnanju ali nepazljivosti, utrpi hujše poškodbe.

Delovno področje in razmere dela

Metalurg se lahko zaposli v bazični industriji, kjer dela s talilnimi pečmi, valjarniškimi programi, livnimi napravami, kovaškimi stroji, livnimi farmami, peski in s pečmi za toplotno obdelavo.

Če metalurg dela v železarni ali livarni je delovno okolje lahko precej hrupno, prašno, v njem je lahko mrzlo ali vroče. Inženirja metalurgije občasno opravlja nadure oz. na delovnem mestu je, dokler delo ni opravljeno.