Delo medijskega planerja je iskanje možnosti za predstavitev blagovne znamke podjetja ali storitev, ki jih predstavlja, s spremljanjem medijev, spletnih platform in družbenih omrežij.

medijski planer

Foto od Ketut Subiyanto iz Pexels

Delovni postopki

Medijski planer pripravi medijski načrt, s katerim želi doseči ciljne skupine, katerim bo predstavil in prodal svoje izdelke. Pomembni so na področju marketinga in reklamnih dejavnosti.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja spletna orodja za analizo medijskega prostora, npr. podatke o gledanosti ali reklame s strani poslušalcev in gledalcev. Upošteva predloge in kritike medijev, nato pa pripravi načrt za razne oblike in vsebine medijske prisotnosti.

Na kaj mora biti pozoren?

Njegov izdelek so poročilo o uporabi medijskega prostora, predlogi za učinkovito uporabo spletnih strani in vsebine za pridobivanje kupcev ali uporabnikov, večja prepoznavnost blagovne znamke in podpora uporabnikom.

Spremlja različne medije, spletna platforme in družabna omrežja, kjer išče možnost za predstavitev blagovnih znamk, katere trži in predstavlja. Odprt je za razna mnenja, da ugotovi s čim se lahko najbolj približa svojim uporabnikom in kako pridobi nove.

Delovni čas se lahko potegne tudi v pozne nočne ure, zato je pomembno, da poskrbi za odmor in osvežitev, da ne pride do težav z vidom ali sluhom ter do okvar hrbtenice zaradi pretežnega sedenja.

Delovno področje in razmere dela

Medijski planer z analizo podatkov zagotavljam, da marketinška dejavnost podjetja doseže ciljno skupino na najbolj učinkovit način. Ovrednotijo vpliv posameznih medijev in pripravijo načrt medijske akcije, kot so novice, reklame, vabila, letaki, in tako prenesejo svoja sporočila do ciljnih kupcev. Specializirani so lahko na področju spletnih vsebin ali pa za medijsko načrtovanje na teliviziji.

Delo je dolgoročno in analitično, saj so v teku analize gledanja, vplivanja in doseganja sporočil, skozi medijske kanale ter kakšen je učinek sporočil in reklam. Na osnovi ugotovitev medijski planer pripravi kreativni načrt za nadaljnjo medijsko aktivnost, s čimer osveži stik s svojo ciljno skupino in privabi nove morebitne kupce.