Vas zanima, kateri poklici so trenutno zelo iskani na trgu dela? Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa aktualna delovna mesta, ki so trenutno iskana. S tem si boste pomagali pri vpisu v srednjo ali pri prekvalifikaciji oz. iskanju novega poklica. Krovec je eden izmed zelo iskanih poklicev na trgu dela, zato ne bi smeli imeti težav z iskanjem zaposlitve. Primeren za vse, ki si želite opravljati fizično delo.

krovec

Opis dela

Krovec z različnimi strešnimi kritinami pokriva strehe raznih objektov. Pri tem ločimo ali delo poteka na novem objektu ali popravlja in prekriva kritine na že obstoječih objektih. Na novih objektih krovec pritrdi kritino na strešno konstrukcijo. Delati mora znati z različnimi materiali kritin: z opečnato, s pločevinasto ali z valovito. Tako mora poznati katere so prednosti in slabosti določene kritine, kakšen je način njenega prekrivanja in kako se kritino vzdržuje. Pri sanaciji starih objektov pa krovec najprej preveri kakovost obstoječe strehe. Lahko odstrani in sanira samo dele kritine ali pa obstoječo kritino v celoti odstrani in prekrije z novo. Poklic vključuje tudi branje tehničnih risb in načrtov. Poklic vključuje tudi osnove tesarstva in tehnologijo stavbnega kleparstva. Tako je sposoben tudi sam pripraviti ustrezno podlago za različne vrste kritin in določiti vrsto, obliko in velikost kleparskih izdelkov. Poklic se že dolgo več ne ukvarja samo s prekrivanjem streh, kar je krovčeva prvobitna dejavnost, ampak dandanes v svojo obrt združuje še tesarska in stavbarsko kleparska dela, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.

Izobrazba

Krovec mora imeti ustrezno strokovno znanje, da lahko samostojno in kvalitetno dela na podlagi načrta. Za opravljanje poklica se zahteva triletno letno poklicno šolanje program klepar krovec, ki se konča z zaključnim izpitom.

Delovni čas in razmere

Delo poteka vedno na višini in na odprtem prostoru. Dela se največ takrat, ko je za to ugodno vreme, torej je delo večkrat sezonsko. Od vremena je odvisen tudi delovni čas. Kadar je le-to ugodno za delo na strehi, se z deli večkrat hiti in dela nadure. Za delo na višini mora nositi delavec ustrezna zaščitna sredstva in čelado. Delo krovca največkrat poteka v skupini.

Sposobnosti za delo

Krovec mora biti v dobri fizični pripravljenosti in ne sme imeti straha pred višino. Odlikuje ga dobro ravnotežje, vid, prostorska predstavljivost in sposobnost abstraktnega razmišljanja. Poznati in obvladati mora vsa orodja, pripomočke in stroje, ki so potrebni za delo na strehi. Biti mora vzdržljiv, močan in ročno spreten. Dobro je, če je komunikativen. Paziti mora na lastno varnost in na varnost sodelavcev. Biti mora organiziran, odgovoren in vesten ter se držati predpisov, da ne ogroža sebe in drugih.

Preverite položaj poklica krovca na trgu dela in kakšne možnosti poslovanja ponuja ta poklic. Zaradi svoje specifičnosti pa je zagotovo eden bolj zanimivih poklicev, morda primeren ravno za vas.