Knjižničar ali bibliotekar posreduje informacije o gradivih obiskovalcem knjižnice.knjiznicar

Delovni postopki

Delo knjižničarja je posredovanje podatkov o gradivih vsem obiskovalcem knjižnice. Dela na podlagi katalogov in seznamov bibliografij, informacije pa išče tudi preko računalniških baz podatkov. Sodeluje pri izboru gradiv, vodi in organizira informacijsko službo v knjižnici, izobražuje in obvešča uporabnike o delovanju knjižnice.

Delovni pripomočki

Pri delu knjižničar uporablja vse informacijske vire, bibliografije, priročnike, leksikone, enciklopedije, baze podatkov, tiskani in elektronski viri, telefon, telefaks, elektronska pošta in osebni stik z raziskovalci.

Na kaj mora biti pozoren?

Knjižničar daje obiskovalcem informacije o knjigah, lahko jim posreduje tudi iskane podatke ali pa mu da koristen napotek. Pripravi izpis iskanih dokumentov glede na temo in poišče članek v periodičnem tisku. Poleg tega pripravlja tudi bilten novosti knjižnice in navodila za uporabo knjižnice.

Oseba, ki želi delati kot knjižničar ima interes za knjižnična gradiva, knjige, revije in druge publikacije, bibliotekarstvo in katalogiziranje gradiv. Deluje sistematično in mu ni težko priskočiti na pomoč obiskovalcem knjižnice.

Pri pregledu gradiv je dosti v stiku s prahom.

Delovno področje in razmere dela

Knjižničar se lahko zaposli v splošni, šolski in visokošolski, specialni in nacionalni knjižnici. Specializira se lahko za posredovanje različnih informacij za določeno strokovno področje, npr. za tehniko, medicino in družboslovje.

Delo v knjižnici je dobro urejeno, čeprav še niso vse ustrezno opremljene, poleg tega v nekaterih knjižnicah primanjkuje prostora. Knjižničarjevo delo poteka v dveh izmenah.