Kletar prideluje in polni različne vrste vin, kot so peneča, posebna, mirna, sadna ali namizna. To je kmetijska dejavnost, v vinarstvu ali vinograništvu.kletar

Delovni postopki

Kletar prideluje vino, med opravljanjem kletarskih in predelovalnih opravil pa si prizadeva, da izpolni zakonske norme in zadosti tržnim zahtevam. Vinska klet mora biti primerno urejena, čista in razkužena, kletar skrbi tudi za čistočo predelovalnih prostorov, vso opremo in priskrbi embalažo. V pripravljeni kleti grozdje loči po pridelovalnem območju, ga sortira in zori. Po določenih postopkih grozdje predela v vino, to pomeni, da ga najprej spreša, pridobi mošt in skrbi za alkoholno vrenje. Vino neguje, pretaka in dodaja aditive, da ustrezno dozori, ga čisti in stabilizira. Vino shranjuje v vinskih sodih, polni in stara ga pa tudi v steklenicah. Vino, ki je ustekleničeno opremi z etiketo, ki ustreza za prodajo na tržišču.

Predelano vino pregleduje in ocenjuje kakovost, meri, analizira in okuša vzorce. Pozoren je na možne napake in bolezenske znake, po potrebi pa ukrepa u ustreznimi popravki. Pazi, da je med proizvodnim procesom ustrezna higiena.

Če je postopek avtomatiziran, kletar uravnava in vzdržuje naprav ter instalacije, za umetno vzdrževanje ustreznih okoliščin v kletnih prostorih.

Pri delu sodeluje z drugimi kletarji in agronomskimi strokovnjaki, udeležuje se seminarjev, spremlja strokovno literaturo, obiskuje sejme, na koncu pa svoje delo dokumentira.

Delovni pripomočki

Pri delu so kletarju v pomoč različni stroji, kot so stroj za mletje, mečkanje sadja, preša, v pomoč mu je lahko tudi računalniška procesna oprema. Uporablja tudi kletarsko sekiro, kipelne vehe (naprava, s katero zamašimo sod, da preprečimo dostop zraka, omogočimo pa izhajanje ogljikove kisline), pilike (leseni zamašek za sod), lijake, posode in cevi. Za merjenje uporablja gostomer ali areometer, da določi koliko sladkorja je v moštu.

Pri delu uporablja steklenice in drugo embalažo, dodatke in zaščitna sredstva; razne evidence, registre, knjige, delovne naloge, zakonske normative in račune.

Na kaj mora biti pozoren?

Delo kletarja je pridelovanje in polnjenje različnih vrst vin, katere prideluje iz različnih surovin in po različni tehnologiji. Vina so različne kakovosti in vrste.

Pri delu je skrben in natančen, sistematičen, redoljuben, iznajdljiv, odgovoren, samostojen in iniciativen. Zanimajo ga strokovne novosti s tega področja, mora imeti smisel za osebno higieno in čistočo delovnih sredstev ter prostorov. Naj bi bil komunikativen, saj je dosti v stiku z ljudmi.

Ker dela z ostrimi orodji in stroji, mora paziti, da se ne poreže po rokah in prostih. Tla so mokra, zato mu lahko spodrsne in pade. Alergije mu lahko povzročijo kemične snovi, pri vrenju vina pa se sproščajo nevarni plini. Zaradi tega mora upoštevati navodila za varno delo in uporabljati zaščitno obleko, rokavice, predpasnik in škornje.

Delovno področje in razmere dela

Kletarjevo delo je v vinogradništvu ali vinarstvu, torej kmetijska dejavnost. Zaposli se lahko kmetijski zadrugi ali v podjetju, ki se ukvarja z vinogradništvom ali vinarstvom. V večjih obratih je njegovo delo točno določeno, kjer npr. dela kot kletar, kletar polnilec, preddelavec v kleti ali v polnilnici ali kot pripravljavec del. Kletari lahko tudi v lastni dejavnosti ali pri drugem vinogradniku, zaposli pa se lahko tudi v prodajalni vin.

Kletarjevo delovno mesto je zaprto okolje vinske kleti, kjer je umetna razsvetljava, hrup strojne opreme in neugodna mikroklima, saj so prostori hladni, vlažni in slabo zračeni. Večino časa je na nogah, se sklanja in dela z rokami, dviguje in prenaša težja bremena, ob trgatvah pa lahko dela tudi pozno v noč. Dela sam ali z drugimi kletarji, pomožnimi delavci in živilskimi strokovnjaki. Pri prodaji vina ima tudi stik s trgovci vin.