Eno bolj pogostih vprašanj na zaposlitvenem razgovoru je, da navedite svoje pozitivne lastnosti, zato se je koristno pripraviti na to vprašanje. Pomembno je tudi, da se tekom razgovora vedemo v skladu z lastnostni, ki jih mislite navesti.

ID 10040849 1

1. Prilagodljivost

V današnjem poslovnem svetu so spremembe edina stalnica. Tudi vaše delovno mesto bo čez čas zagotovo deležno določenih sprememb, zato morate biti tudi vi pripravljeni na njih. Delavne naloge se lahko spreminjajo iz dneva v dan, zato je za delodajalca prilagodljivost zaposlenih zelo želena lastnost.

2. Inovativnost

Pričakovanja od vas kot delavca bodo s časom rasla, spreminjali pa se bodo tudi vaši poslovni izzivi, zato morate na razgovoru pokazati, da ste sposobni kreativno reševati naloge s katerimi se soočate. Bodite izvirni pri odgovorih na vprašanja.

3. Organiziranost

Po vsej verjetnosti boste v službi imeli več delovnih nalog hkrati, zato je pomembno, da se znate organizirati in postaviti prioritete. Razložite, kako bi vi organizirali delovni proces, podatke, material,..

Za delodajalca je vaša organiziranost zelo pomembna lastnost, saj ne boste izgubljali čas za iskanje stvari ali podatkov in boste lahko ostali osredotočeni na izpolnjevanje delovnih nalog.

4. Učinkovitost

Priporočljivo je, da boste lahko svojo izjavo potrdili s primeri iz vaše dosedanje kariere. Razložite, kako ste s svojim dosedanjim delom dosegli dobre rezultate pri prejšnjem delodajalcu. Zaželena je konkretnost, zato navedite številke, ki bodo podkrepile vašo učinkovitost.

5. Komunikativnost

Komunikativnost je lastnost, ki je danes potrebna skoraj na vsakem delovnem mestu. Izpostavite situacijo, kjer ste zaradi svojih komunikacijskih veščin pripomogli k dosegi ciljev v vaši pretekli karieri.

6. Samostojnost

Delodajalec želi zaposliti osebo, ki je ne bo potrebovala konstantnega nadzora in usmerjanja. Pomembno je, da ste sposobni sami iskati rešitve. Ta lastnost je nujno potrebna tudi za inovativno in učinkovito delo.

Je nujno potrebna, da se lahko izrazijo ostale pozitivne lastnosti. Samoiniciativnost pomeni, da boste sami našli delovne naloge, da sami vidite »kje je delo«, ne pa da bi ves čas čakali le kaj vam bodo nadrejeni naročili storiti.