Delo kamermana je snemanje televizijskih oddaj ali filmov s pomočjo kamere. Poleg snemanja, pod njegove naloge spada še ogled terena, snemalnih objektov in odrskih prireditev.

kamerman

Delovni postopki

Kamerman sodeluje pri izvedbenih sestankih in dogovorih, načrtuje in organizira svoje delo in delo asistenta kamere. Pri izbiranje snemalnih pozicij sodeluje, da doseže optimalne posnetke, poleg tega pa opravlja kamermansko delo v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom. Vodi delo asistentov, izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in nadzira samo snemanje.

Delovni pripomočki

Pri snemanju uporablja različne kamere, videokamere, priključke in opremo za snemanje.

Na kaj mora biti pozoren?

Cilj njegovega dela so posnete in predvajane oddaje, igre, televizijske nadaljevanke in filmska produkcija.

Oseba v tem poklicu mora imeti občutek za kompozicijo slike, sposobnost opazovanja ter imeti mora smisel za delo v ekipi.

Kadar dela na višini lahko pride do padca, zato se mora ustrezno zaščititi, ob slabih vremenskih pogojih pa lahko pride do prehlada.

Delovno področje in razmere dela

Njegovo delo je snemanje različnih slikovnih prizorov, od manj zahtevnih oddaj pa vse do najzahtevnejših filmov in projektov v studiih, kot so razne tematske oddaje, zabavne oddaje, drame, nadaljevanke… Oddaje, kot so krajši prispevki za dnevno oddajo, igrani projekti, javne prireditve, koncerti in športni prenosi, lahko snema in prenaša tudi v živo s terena. Pred samim snemanjem si moraj kraj dogodka dobro ogledati in se odločiti kje je najboljše mesto za snemanje.

Delovni čas kamermana je precej razgiban, večino časa dela stoje in dela po določenem urniku, kar velja za celotno ekipo, ki sodeluje v projektu. Delo se izvaja lahko v studiih ali pa na terenu. Na terenu je delo lahko otežkočeno, saj lahko nanj vpliva neugodno vreme oz. vremenske razmere, kot so vročina, mraz in padavine ter veter.