Kako ustanoviti svoje podjetje?

Danes je veliko lažje ustanoviti podjetje kot v preteklosti, kljub temu pa je potrebno veliko trdega dela, odrekanja, težkih odločitev in neprestanega vlaganja ter prilagajanja, če želimo, da podjetje postane uspešno.

Poznamo več oblik poslovanja, najpogostejši sta družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in samostojni podjetnik (s.p.), o teh dveh bomo napisali kaj več.

Pri d.o.o. se gre za pravno osebo, kjer je lahko samo en lastnik ali pa več oseb, ki ne odgovarjajo z osebnim premoženjem, potrebno pa je imeti 7.500,00 € kapitala, ki nam bo ob odprtju na voljo za poslovanje. Pri s.p. ni pravne osebe ampak fizična, kar pomeni, da odgovarja s svojim osebnim premoženjem.

 

Poleg teh imamo še nekaj gospodarskih družb, to so:

  • družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
  • delniška družba (d.d.)
  • komanditna družba (k.d.)
  • komanditna delniška družba (k.d.d.)
  • tiha družba

 2310 4 1

 Postopek odprtja d.o.o.

 D.o.o. lahko prav tako ustanovimo preko spleta, kjer se registriramo preko portala VEM: http://evem.gov.si/evem/ , se morajo pa vsi vložki poravnati pred vložitvijo predloga v višini 7.500,00 €. V primeru, da se stroški poravnajo kasneje, se registracija podjetja uredi pri notarju, kar poviša stroške ustanovitve. Kljub temu pa je pred vpisom potrebno poravnati vsaj ¼ osnovnega vložka, ki ne sme biti nižji od 7.500,00 €. Ko ustrezamo vsem pogojem, se družba v nekaj dneh, vpiše v sodni register.

 

Postopek odprtja s.p.

Ustanovitev s.p. je enostaven postopek, ki ga lahko opravite brezplačno na točki VEM: http://evem.gov.si/evem/ .

Ko jim posredujete svoje osebne podatke (ime , priimek, EMŠO in davčno številko), skrajšano ime podjetja, sedež podjetja in dejavnost, ki jo nameravate opravljati ter podatke o zakonitem zastopniku, vas kasneje vpišejo še na davčni register.

 

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o.

Pri preoblikovanju iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo imamo dve možnosti. Prva možnost je, da na novo ustanovimo podjetje, ker pa je postopek precej zapleten, se lahko zavleče najmanj 2 do 3 mesece, da se preoblikuje, poleg tega pa je potrebno odšteti od 1.500,00  pa do več kot 10.000,00 €.

Ravno zaradi tega je vredno premisliti o tem ali bi raje uporabili drugo možnost, to pomeni, da se podjetje na novo ustanovi.

2310 2 1

Računovodstvom in DDV

Seveda je potrebno voditi poslovne knjige. Izbirate lahko med enostavnim in dostavnim knjigovodstvom, če ne presežete 3 zaposlenih in letnega prihodka 42.000,00 €ali povprečne aktivne 25.000,00 €.

Poslovni subjekt, ki v zadnjem letu preseže 25.000,00 € prometa, postane davčni zavezanec. To pomeni, da za vse svoje storitve zaračuna DDV.

Zelo je pomembno, da imamo pri svojem poslovanju dobrega računovodjo, ki nam bo pomagal pri davkih in finančnem poslovanju podjetja.

 

2310 3 1