Vsak dan je nov izziv, tako v službi kot doma. Vsak dan nam prinaša nekaj novega, nekaj takšnega s čimer se moramo spopasti. Želja mnogih je, da postanejo vodja vendar pa to ne prinaša samo »sedeti na lovorikah« ampak veliko odgovornost.

Dober vodja

Kakšne lastnosti mora imeti dober vodja, kdo je lahko vodja, kakšne so njegove sposobnosti vodenja, ali so pridobljena ali prirojena, kakšen človek je sposoben voditi skupino ljudi, to je vprašanje, ki ga je težko odgovoriti z enim samim odgovorom. Potreben je tehtni razmislek kaj dejansko sploh zahtevamo od vodje. Kakšni so naši cilji.

Sposobnost vodenja je delno prirojena, vendar pa se je te veščine tudi moč naučiti in jih razviti. Veliko lastnosti in kompetenc so za vodjo nujno potrebne, nekatere so celo zelo zaželene. Vse skupaj pa loči odličnega vodjo od povprečnega.

Če se sprašujete, kakšne lastnosti mora imeti, dober vodja, razmislite, katere značilnosti odlikujejo poštenega in zaupanja vrednega človeka. Te lastnosti poskušajte prenesti v prakso vodenja podjetja in tako boste še najbolj blizu odgovoru, kako lahko nekdo postane dober vodja.

Nekaj lastnosti dobre vodje

Strokovnost

Področje dela kjer deluje vodja, ga mora zelo dobro poznati. Kadar gre za strokovno delo, mora biti zelo dober in kompetenten sogovornik. Njegovo znanje pa mora biti na tako visoki ravni, da lahko pomaga in svetuje svojim podrejenim. Kot vodja si ne sme privoščiti, da bi imel premalo znanja saj bo tako težko pridobil zaupanje in spoštovanje podrejenih. Za uspešno vodenje podjetja pa zgolj znanje ni dovolj. Potrebne so tudi druge veščine in sposobnosti.

Odgovornost in sprejemanje težkih odločitev

Vodenje nima samo prijetnih vidikov. Velikokrat mora vodja svojim podrejenim povedati tudi kakšne neprijetne informacije ali sprejeti kakšne neljube situacije in odločitve. Vodja se mora zavedati kakšne so njegove naloge in odgovornosti.

Vsak vodja ve kakšno pot bo ubral, da bo ohranil zdravo distanco do ostalih članov ekipe. Kadar so odnosi preveč domači, se hitro zabriše meja med vodjo in zaposlenimi. Ponovno jih je zelo težko vzpostaviti. Dober vodja se mora zavedati, da za vsakimi pomembnimi odločitvami stoji on sam in nosi odgovornost za napake, ki morebiti nastanejo. Vodja vedno krije in podpira svojo ekipo. Če pride do napak ali kreganja, vodja, to rešuje znotraj ekipe in ne kažejo navzven, da se je kaj zgodilo. Tako podrejeni cenijo svojo vodjo, da se je »potegnil« za njih.

Čustvena inteligenca

Pri vodenju je vedno potreba čustvena inteligenca ter občutek za delo z ljudmi, ne glede na to kakšna je ekipa glede na stopnjo izobrazbe, strukture ekipe…Strpnost in poslušnost ter slišati svoje zaposlene so zelo pomembni dejavniki dobre vodje. Ključ do uspešne ekipe je tudi odprta komunikacija. Če pride do težav v ekipi jih je potrebno nemudoma odpraviti. Dober vodja to takoj prepozna in težavam mora priti do dna saj sta odprta komunikacija in sprotno reševanje konfliktov ključ do uspešne ekipe.

Vodja je lahko zelo dober vzgled zato mora imeti tudi spoštovanje do ostalih zaposlenih. Tako se bo spoštovanje preneslo na podrejene in ekipa lahko deluje sproščeno in zadovoljno.

Vodja, ki ima visoko razvito empatijo, je sposoben tudi čustveno odreagirati z zaposlenimi, zaveda pa se, da je potrebno biti zelo odločen pri določenih situacijah ter zahtevati od svojih zaposlenih, da nalogo opravijo korektno in strokovno.

Vizija in strateško razmišljanje

Jasno postavljeni cilji mora biti vizija vsakega dobre vodje. Podrejene mora znati spodbujati, da jih dosežejo. Zelo pomembno je tudi, da vidi celotno sliko ne samo del tega ter, da zna povezati vse skupaj. Dober vodja mora znati oceniti trenutno situacijo ter predvideti kaj se bo v prihodnje zgodilo.

Samozavest

Vodja s svojo odločnostjo in samozavestjo vzbuja zaupanje pri zaposlenih. Pomembno je, da je čustveno stabilen. Kljub temu, da se zna kdaj zgoditi, da ne gre vse po planu, mora dober vodja ohraniti mirno kri in ponuditi pomoč svojim podrejenim ter jih pomiriti ter odpraviti neljubo težavo. Komunikacija je ena izmed lastnosti, ki pri dobrem vodji ne sme manjkati.

Vodja mora biti visoko motiviran saj le tako doseže visoko stopnjo motiviranosti pri zaposlenih.

Zaposlenim mora zaupati, poznati mora njihovo usposobljenost, da ve kako lah