covid delo 2

Pandemija koronavirusa je tako ali drugače prizadela vse sfere našega udejstvovanja ter konkretno spremenila naša življenja. Prizadela je tako podjetja kot tudi sleherne posameznike.

Čeprav vemo, da so mnoga podjetja imela izjemno težke čase, je nekaterim podjetjem uspelo obrniti svoje bogastvo. Pravzaprav mnoga podjetja uživajo v nekaterih zelo pozitivnih spremembah, ki so izhajale iz te težke nastale situacije.

Ni mogoče zanikati, da se je način našega dela spremenil, vendar se je v mnogih pogledih spremenil na bolje.

V teh nestanovotnih časih smo videli, da so podjetja in zaposleni sprejeli nove veščine in razvili nova vedenja, ki so izboljšala naš način delovanja. Številnim podjetjem je pandemijo COVID-19 uspelo izkoristiti kot priložnost za spremembe, toda kako je nastala situacija pomagala spremeniti način našega dela na bolje?

Od pisarniške kulture do podporne kulture

Že desetletja smo zakoreninjeni v prepričanje, da je delo, osredotočeno na pisarniško udejstvovanje najboljša metoda za doseganje poslovnih ciljev. Ker pa so bili zaposleni v času COVID-19 prisiljeni delati od doma,so podjetja morala sprejeti, da doživljamo spremembo v produktivnosti in svobodi zaposlenih.

Ta premik v poklicnem življenju je spodbudil podjetja, da sprejmejo le najboljše dele pisarniške kulture, zaposlene pa osvobodijo neučinkovitih procesov in slabih navad. Vodje preusmerjajo svoj fokus s pisarniške kulture na bolj podporno kulturo, z novim poudarkom na tem, kako izboljšati življenje zaposlenih, hkrati pa od njih še vedno dobiti najboljše.

Mnoga podjetja so morala restrukturirati način poslovanja, in sicer se je fokus premaknil iz pisarniške dejavnosti v podporno dejavnost. Prioriteta takega načina dela je seveda v podpori, saj je glavna skrbi vsakega podjetja, da so zaposleni doma in na varnem, hkrati pa so motivirani, angažirani in obveščeni.

Zatorej je spodbujanje odprte komunikacije z rednimi virtualnimi sestanki, pošiljanjem glasil in celo prirejanjem virtualnih zabav poglavitna stvar za učinkovito delovanje v kriznih časih.

Virtualna podjetja

Številna podjetja v teh časih delajo korake v smeri hibridnih delovnih okolij, kjer lahko zaposleni rotirajo in jim je omogočeno delo tako v pisarni kot tudi na daljavo.

Ta premik v načinu našega dela je povzročil porast podjetij, ki postajajo virtualna. To pomeni, da so delovna mesta razporejena po pisarnah in domovih, zaposleni pa imajo svobodo pri izbiri načina dela.

Da lahko podjetja uspešno delujejo na ta inovativen način, morajo biti virtualno pripravljena. Vodje morajo vedeti, kako učinkovito upravljati, usposabljati in vrednotiti virtualno, in tehnologija mora biti na mestu, da omogoča virtualno delo.

Oddaljene komunikacije so področje tehnologije, ki so ga bila podjetja prisiljena sprejeti. To pomeni, da se shranjevanje v oblaku uporablja za podatke in varnostne ukrepe za različne načine dela. Pandemija koronavirusa je pripomogla k preobrazbi in inovaciji na različne načine, kar se pa kaže v delovnih procesih večine podjetji. Tako delo blagodejno vpliva tudi na ogljični zapis celotne družbe