Delo kadrovskega referenta je strokovno svetovanje in podpora direktorjem, vodjem in zaposlenim na vseh področjih dela z ljudmi. Njegova vloga je razvojnega značaja, saj se mora ob nenehnih spremembah na kadrovskem področju razvijati in izboljševati sisteme dela z ljudmi, raznovrstnimi kadrovskimi organizacijami in izobraževalnimi postopki.

kadrovski referent

Delovni postopki

Kadrovski referent pridobiva in razporeja kadre, svetuje delovodjem pri delu z ljudmi, izvaja socialno in zdravstveno varstvo, vodi evidence o zaposlenih in vodi kadrovsko izobraževalni sistem. Njegovo delo je tudi pripravljanje in izdelovanje kadrovskih poročil in analiz, organiziranje izobraževalnih akcij, vodenje prijav in posredovanje informacij o izobraževanju. Poleg vsega pa načrtuje, spremlja izobraževanje in stroške le-tega, izdeluje izobraževalne analize in poročila ter vodi avtorske pogodbe. Je mentor, ki prenaša svoje znanje naprej. Pod njegovo delo spada še koordiniranje, nadziranje in spremljanje delovnih procesov.

Delovni pripomočki

Pri svojem delu kadrovski referent uporablja predvsem računalnik, kjer so podatki o zaposlenih delavcih in podatki o kandidatih za zaposlitev. Na računalniku pripravlja razne dopise, obvestila, poročila in gradiva. Nepogrešljivi pri delu so tudi telefon, fotokopirni stroj in elektronska pošta. Za kadrovske razgovore uporablja pisala in papir, da si zapiše pomembne podatke, mi mu jih poda kandidat.

Kadrovski referent ima na voljo ustrezni prostor, kjer opravlja razgovore.

Na kaj mora biti pozoren?

Kadrovski referent pripravlja analize in poročila za uporabnike, za nadrejene pripravlja gradiva za pridobitev soglasja za zaposlitev novega delavca, za napredovanje ali razporeditev na drugo delovno mesto za delava, ki je že zaposlen v podjetju. Cilj referenta je, da uspešno opravi kadrovski postopek za zaposlitev novega sodelavca.

Veliko je v stiku z ljudmi, zato je dobro, da je kadrovik prijazna in komunikativna oseba. Pri razgovoru mora izvedeti čim več informacij o kandidatu, biti mora nepristranski in samoiniciativen, saj sam usmerja pogovor s kandidati in z že zaposlenimi. Pri tem delu je dobro, da je vesten, natančen, potrpežljiv in vztrajen. Znati mora poslušati in svetovati, ima visoko stopnjo čustvene inteligence, usmerjen je k ljudem in rad dela z njimi. Kadrovnik mora biti poštena oseba.

Delo je precej stresno.

Delovno področje in razmere dela

Kadrovski referent dela na področju kadrovanja, na področju razvoja in izobraževanja kadrov.

Delo je pisarniško, kjer dela z računalnikom in je veliko v stiku z ljudmi. Razgovore opravlja v pisarni ali sejni sobi, zaradi prisilne drže za pisarniško mizo pa je nagnjen k poškodbam hrbtenice. Ves čas se mora odločati, razgovori pa so časovno omejeni.