Zavod za zaposlovanje omogoča dolgotrajno brezposelnim in nekaterim drugim posebnim ciljnim skupinam brezposelnih vključitev v programe javnih del. Gre za spodbujanje vključevanja v delovno okolje, pridobivanja novih znanj in izkušenj ter širjenja socialne mreže.

Vključitev v javna dela

S programi javnih del se lahko zaposlite na področjih kmetijstva, socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva

Javna dela izvajajo le neprofitni delodajalci, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in na sorodnih področjih. Vključenost v program traja do enega leta, v programe javnih del pa se lahko vključijo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila in se za vključitev v program javnega dela odločijo v času trajanja pravice do denarnega nadomestila. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje so zapisali, da se v programe javnih del v letu 2014 lahko vključijo tudi brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v javna dela eno leto, in sicer za razliko časa do enoletne vključitve, če so bile v evidenci zavoda neprekinjeno prijavljene več kot eno leto ob vključitvi v letu 2013. Dolgotrajno brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnih del najdlje še za eno leto. V ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko ponovno vključijo v javna dela sodijo brezposelni invalidi, brezposelni Romi, brezposelni moški, starejši od 58 let, brezposelne ženske, starejše od 55 let in brezposelne osebe, vključene v programe javnih del z namenom opravljanja osebne asistence.

Kako se lahko vključite? Če ustrezate ciljnim skupinam javnega povabila, se najprej oglasite pri svojem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelna oseba. Sledi  vključitev v program po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

  1. predlog za vključitev v program,
  2. presoja smiselnosti vključitve,
  3. priprava in podpis zaposlitvenega načrta.

V postopku vas bodo seznanili z delom, ki je predvideno v programu javnih del, ter s pravicami in obveznostmi udeležencev. Napotili vas bodo k izvajalcu programa, ki bo ustreznega kandidata izbral in ga napotil na predhodni zdravniški pregled. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, Zavod za zaposlovanje podpiše pogodbo o vključitvi v program, z izvajalcem javnega dela pa izbrani kandidat sklene posebno pogodbo o zaposlitvi. Z dnem sklenitve te pogodbe lahko izbrani kandidat začne z opravljanjem javnega dela.

Povezava: Povabilo javna dela 2016

Višina plače Plača udeležencev javnih del je izražena v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela. Minimalna plača od 1.1.2014 znaša 789,15 evrov.

 

Raven strokovne izobrazbe

Višina plače (v eur)

 

Višina plače (v eur)

I.bruto

II.bruto

I.

631,32

732,96

II.

670,78

778,78

III.

710,24

824,59

IV.

749,69

870,39

V.

789,15

916,20

VI.

868,07

1.007,83

VII.

946,98

1.099,44

 Poleg plače je udeleženec upravičen do povrnjenih stroškov prehrane  med delom in potnih stroškov, letnega dopusta in regresa za letni dopust.