Ste tudi vi eden tistih, ki hodijo od vrat do vrat do različnih delodajalcev in so pri tem neuspešni? Kljub temu, da je večina ljudi do Zavoda za zaposlovanje pesimistična in v njem ne vidi nobene koristi, se vam lahko prav tu nasmehne sreča – z javnimi deli. V naslednjem tednu bo na Zavodu za zaposlovanje objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015.

Kdo izvaja javna dela in komu so namenjena?

Javna dela ponujajo neprofitni delodajalci, ki jih na Zavodu za zaposlovanje izberejo na podlagi javnega povabila, v prvi vrsti pa so namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo in se ob tem odločijo za vključitev v program javnih del, pa tudi tistim, ki so na Zavod prijavljeni že več kot leto dni.

javna dela 2015

Recite vaši svetovalki, da vas vključi v program javnih del.

Koliko časa traja program javnih del?

Program javnih del v osnovi traja največ eno leto, obstajajo pa nekatere izjeme, kot so brezposelni invalidi, brezposelni Romi, brezposelni moški, starejši od 58 let, brezposelne ženske, starejše od 55 let, brezposelne osebe, vključene v programe javnih del z namenom opravljanja osebne asistence, ki se lahko v program ponovno vključijo še za obdobje enega leta.


Na katerih področjih se izvajajo javna dela?

Javna dela omogočajo zaposlitev na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva ipd. Zavod je pred kratkim že izdal Katalog programov javnih del za naslednje leto, ki določa nazive in vsebine programov javnih del glede na področja izvajanja programov javnih del, s tem pa pomaga pri dogovarjanju med izvajalci in naročniki programov javnih del. Tako se na področju kmetijstva z javnimi deli izvaja npr. dela, kot so urejanje javnih poljskih poti in gozdnih poti, obnavljanje travniških sadovnjakov, varovanje gozdov, odstranjevanje rastlinskih plevelov, zaščita živali, opravila na kmetiji ipd. Na področju vzgoje, izobraževanja ter športa se z javnimi deli izvaja individualno učno pomoč učencem, pomoč pri spremstvu otrok pri različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih izven šole, pomoč v vrtcu, pomoč pri izvajanju mednarodnih in državnih projektov, pri športni animaciji, organizaciji in izvedbi športnih dejavnostih ipd. Področje naravovarstva in komunale obsega dela, kot so denimo sanacija divjih odlagališč, odstranitev zapuščenih vozil, vzdrževalna dela, kot so čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, zbiranje deževnice ipd. Na področju kulture so predvidena dela, kot so izvajanje knjižničnih storitev, pomoč pri pripravi razstav, organizacija različnih kulturnih prireditev ipd. Na področju socialnega varstva so predvidena javna dela, kot so pomoč starejšim in invalidom, socialni del rehabilitacije, različne humanitarne dejavnosti ipd. Več o delih po posameznih področjih si poglejte na strani Zavoda za zaposlovanje RS.

Kako se lahko vključite v program?

V kolikor ustrezate ciljnim skupinam javnega povabila, se najprej oglasite pri svojem zaposlitvenem svetovalcu na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelna oseba.
Prvi korak za pridobitev zaposlitvenega mesta preko javnih del je predlog za vključitev v program, sledi presoja smiselnosti vključitve ter priprava in podpis zaposlitvenega načrta. Na uradu za delo vas seznanijo z delom samim, vašimi pravicami ter dolžnostmi, sledi obvezen zdravniški pregled ter podpis posebne pogodbe o vključitvi v program. Plača posameznika je odvisna od stopnje izobrazbe posameznika, ta pa je določena glede na delo, ki ga opravljate v že omenjenem programu. Tako je denimo v letošnjem letu minimalna plača znašala 789, 15 evrov, plača za III./I. stopnjo 710,24 evrov, za V./II. stopnjo 916, 20 evrov, plača za VII./I. stopnjo pa 946, 98 evrov. Poleg plače udeleženec javnih del dobi tudi povrnjene stroške prehrane, potne stroške ter letni dopust ter regres za slednjega.

Kakšne prednosti prinašajo javna dela?

Za izvajalce javnih del je prednost sofinanciranje stroškov zaposlitve delavca, njihova dolžnost pa je, da spoštujejo specifične predpise o delovnih razmerjih, ki jih prinašajo javna dela. Prednost za vse, ki opravljajo javna dela, je običajen 40-urni tedenski delavnik, pri katerem niso dovoljene nadure, letni dopust ter regres za dopust glede na trajanje vključitve v program.

Letos je Zavod uvedel nekaj novosti.

Letos Zavod ponuja tudi novost: elektronsko storitev. Izvajalci bodo lahko ponudbo za izbor programa javnega dela vnesli v aplikacijo na Portalu za delodajalce in ji dodali obvezne obrazce javnega povabila v skenirani obliki.