Zavedati se moramo, da je vlaganje v znanje (izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj, informacijsko tehnologijo) nujno za konkurenčnost posameznika, podjetja in gospodarstvo. Svet se zadnja leta tako hitro spreminja in napreduje, da ljudje govorijo samo še o znanju in kako je to pomembno.

izobraževanje zaposlenih

Za podjetje, gospodarstvo kot tudi za posameznika je pomembno na trgu dela, da je izobražen, usposobljen za delo in življenje, ter da svoje znanje nenehno izpopolnjuje. Paziti moramo in se hkrati zavedati, da je vlaganje v razvoj, izobraževanje zaposlenih najpomembnejši razvojni dejavnik, ki za seboj prinaša tudi stroške. Na eni strani je kljub donosnosti, ki jo prinese izobraževanje zaposlenih v podjetju, na drugi strani pa je nesmiselno vlagati denar v nekaj, kar ni učinkovito, če ne prinese nobenega napredka. Kljub temu, da je vlaganje v izobraževanje zelo pomembno pri vsakem podjetju, so le ta zelo previdna pri trošenju denarja, če potem ni želenega rezultata.

Kako se podjetje prilagaja spremembam na trgu je odvisna tudi uspešnost tega podjetja. Nosilci tega prilagajanja so tudi zaposleni, njihovo znanje, sposobnost in pripravljenost za sodelovanje v poslovnih procesih. Zaposleni so ključni dejavnik pri pridobivanju konkurenčne prednosti pred drugimi organizacijami, zato je vedno več vlaganj v izboljšanje znanj v zaposlene. Tega se podjetja še kako dobro zavedajo zato je vložek, ki ga namenijo zaposlenih upravičen.

Stalno izobraževanje v podjetju zagotavlja prilagajanje zaposlenih novim zahtevam dela in izzivom iz okolja. Cilji in naloge izobraževalne dejavnosti se določajo na osnovi razvojnih potreb in interesov zaposlenih, organizacije in družbe. Dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo, učinkovitejšo raven z uvajanjem sodobnih oblik in metod izobraževanja, končno vrednotenje in preverjanje dosežkov izobraževanja v praksi ter uporaba rezultatov vrednotenja za izboljšanje izobraževanja dejavnosti v organizaciji, kažejo na to koliko je dejansko izobraževanje zaposlenih v organizaciji pomembno za nadaljnji razvoj podjetja.

Denar, ki je namenjen izobraževanju, je potrebno skrbno in načrtovano določiti kakšni so cilji. Imeti moramo jasno sliko o tem, kakšen je razkorak med aktivnostmi, ki jih zaposleni izvajajo, in aktivnostmi, ki bi jih morali izvajati, če želijo doseči poslovne uspehe.

Glede na cilje in vsebino izobraževanja delimo na splošno in strokovno. Splošno je, kadar je temeljni cilj procesa pridobivanje znanja in sposobnosti, nujnih za življenje, strokovno izobraževanje pa je namenjeno pridobitvi poklica, pri čemer posameznik pridobiva znanje za opravljanje poklica.

Izobraževanja lahko izvajajo podjetja sama, uporabljajo pomoč zunanjih institucij, lahko pa ga izvajajo samo zunanje institucije. Kako na kakšen način se podjetja odločajo glede izobraževanja, so ekonomika izobraževanja, ohra