Opis poklica

Inženir strojništva se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem strojev, naprav in drugih industrijskih izdelkov, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke. Je tudi ključen strokovnjak v razvojnih skupinah, ker zelo dobro pozna celotno metodologijo konstruiranja. Zaposlen je v vseh industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini in tudi v negospodarskih dejavnostih. V svojem delovnem področju obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije, prav tako zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, električniih, hidravličnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov.

inzenir strojnistva

Aktualne zaposlitvene priložnost za inženir strojništva preverite v kategorije Strojništvo.

Znanja in spretnosti

Za suvereno opravljanje svojega poklica, mora imeti inženir strojništva določena znanja in spretnosti, ki pa obsegajo predmetno-specifične kompetence in splošne kompetence.

Predmetno-specifične kompetence:

  • Znanje mehanike pri dimenzioniranju konstrukcijskih elementov.
  • Analiza dogajanja v električnih tokokrogih in odprava enostavnih napak ob upoštevanju zaščitnih ukrepov.
  • Izdelava tehnične dokumentacije v vseh fazah nastanka izdelka.
  • Uporaba metod za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu.
  • Vodenje projektov s področja avtomatizacije proizvodnih procesov.
  • Konstrukcijsko snovanje orodij na osnovi zahtev naročnika.

Splošne kompetence:

  • Samoiniciativnost, tehnično mišljenje, ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost, preudarnost, vztrajnost, logično sklepanje in sistematičnost pri delu.
  • Poznavanje zakonov mehanike, ki so osnova za razumevanje pri dimenzioniranju in oblikovanju konstrukcij.
  • Raba strokovne terminologije pri pojasnjevanju zakonov mehanike.
  • Povezovanje različnih znanj in njihova kritična presoja.

Izobrazba

Za pridobitev poklica Inženir strojništva, mora kandidat dokončati višješolsko izobraževanje, program Inženir strojništva, na prvi stopnji terciarnega izobraževanja. Z dokončanjem šolanja si pridobi naziv Inženir/ka strojništva in s tem stopnjo VI/1 po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).