Gospa Iris Stähli-Dečko, lastnica Agencije stählipersonal, je svoje izkušnje v Švici nabirala najprej kot medicinska sestra, kasneje pa tudi kot dolgoletna vodja in menedžerka v različnih ustanovah. Torej osebno pozna delovne pogoje, okoliščine in zahteve, kamor posreduje ljudi. Zaradi slovenskih korenin obvlada tudi slovenski jezik in z zadovoljstvom pomaga prav ljudem, ki si želijo kvalitetnejšega življenja in večje socialne varnosti. Prijazno se je odzvala našemu povabilu na intervju, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. 

Ga. Stähli-Dečko, ste lastnica Agencije stählipersonal. Nam lahko za začetek predstavite agencijo? 

Naj se na kratko sama predstavim: Kakor ime že pove, imam slovenske korenine -starši so po rodu iz Celja. Jaz sem se že rodila v Švici, se šolala in študirala, zato mi včasih manjka besedni zaklad, nimam istega, kakor v nemškem jeziku. Ampak hvala mojim staršem, da sem se ga za vsakodnevni pogovor zadosti naučila. Prvo strokovno izobrazbo sem pridobila kot diplomirana otroška medicinska sestra, nato pa sem po nekaj letih čisto po slučajno prišla na področje geriatrije, v glavnem za splošno nego, demenco in paliativno nego. Seveda sem nadaljevala z izobraževanjem in opravila različne podiplomske študije – med drugim tudi s področja vodenja velikih zdravstvenih ustanov. Zadnja leta sem bila samo še v managamentu, v glavnem sem delovala na področju demence, kjer sem lahko tudi sodelovala pri izdelavi konceptov in standardov za to področje.

 

stahli banner intervju5

Agencijo stählipersonal sem odprla 1. septembra 2014. Do takrat sem delala kot vodja nege v različnih ustanovah, nazadnje pa v elitnih klinikah za ostarele v Zürichu. S slednjimi tudi danes sodelujem, saj večinoma ravno zanje iščemo in posredujemo zdravstveno osebje. Zakaj sem se odločila za tak korak, je enostavno ražloziti – v Švici, kakor tudi v drugih državah, so najbolj iskani kadri z izobrazbo diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika s področja demence. Področje demence se namreč trenutno skoraj najbolj razvija, zato je tudi potreba po strokovnih sodelavcih s tega področja velika.

Iščete torej izključno strokovnjake z zdravstvenega področja iz Slovenije? 

Iščemo eksluzivno diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike – z  izkušnjami ali pa tudi neposredno po opravljenem študiju. Občasno se pojavi povpraševanje po mladih zdravnikih, ki imajo dvo- ali triletne izkušnje s področja somatike. Iščemo pa za področje demence, splošne nege ali rehabilitacije pri ostarelih. Izkušnje s področja demence niso pogoj, pogoj je pripravljenost na izobraževanje in empatija do oseb z demenco in do celotnega področja demence. Kandidati morajo imeti slovensko državljanstvo in diplomo, pridobljeno v Sloveniji. Z diplomo s slovenskih fakultet lahko namreč kandidati pridobijo priznanje o enakovrednosti izobrazbe v Švici pri švicarskem rdečem križu in stalno prebivališče. Brez omenjenega priznanja v Švici žal ni možno delati – sicer obstajajo še nekatere ustanove, ki to omogočajo, vendar le za določen čas, kar pa po zakonu ni več dovoljeno.

Zakaj skoraj samo iz Slovenije? Tukajšnje zdravstvene fakultete izobražujejo na visokem nivoju, kar mi tudi potrjujejo predstavniki iz elitnih klinik, kjer delajo kandidati iz Slovenije. Mnogokrat sem slišala, da se sistem na področju zdravstva v Sloveniji še razvija in je veliko mladih in manj mladih, ki iščejo službo in nove izzive, tudi dodatno izobraževanje ter si želijo biti bolj cenjeni v svojem poklicu. Ker obvladam slovenski jezik in se redno nahajam v Sloveniji, sem seveda povezala eno in drugo in se odločila za iskanje kandidatov iz Slovenije.

Kaj lahko kandidati pričakujejo od vaše agencije? Ali jim nudite pomoč pri denimo urejanju potrebne dokumentacije in ostalih administrativnih zadev? Kako je z bivališčem? Sprememba okolja je za večino ljudi stresna. 

Enkrat na mesec pridem v Celje, kjer opravim osebne razgovore. Zainteresirani kandidati, kateri imajo diplomirano izobrazbo, znanje nemškega jezika (ali željo, da se ga intenzivno naučijo) in slovensko državljanstvo, se lahko za tak pogovor prijavijo preko e-pošte. Pogovor je seveda brezplačen.

Če pride do skupnega sodelovanja in so zainteresirani za delovno mesto v teh elitnih klinikah, spremljam kandidate skozi vse postopke: torej, da kandidati z moje strani pridobijo vse potrebne informacije. Začne se pri organizaciji potrebnih dokumentov za priznanje izobrazbe v Švici, kjer dobijo seznam prilog, te pa nato jaz posredujem rdečem križu v Švici in vse naprej do zaposlitve in do prihoda v Švico. Dobijo sobo in s tem naslov in stalno prebivališče. Že tukaj v naprej pripravim vse možne dokumente, tako da gredo kandidati lahko s to mapo na občino. Prijavim jih že od prvega dneva pri zdravstvu, ampak samo za ta del zavarovanja, ki je predpisan po zakonu. Kako se odločijo za naprej in kaj si želijo še dodatno zavarovati, je stvar kandidata in zavarovalnice. Kandidate zavarujem tam, kjer sem tudi sama zavarovana in imam zelo dobre, dolgoletne izkušnje z zavarovalnico. Naj povem, da agencija stählipersonal z zavarovalnico poslovno ne sodeluje, gre zgolj za to, da kandidate posredujem tja, ki so preverjeni in katerim osebno zaupam.

Ko kandidati enkrat pričnejo z rednim delom, sem še vedno njihov ‘partner’ za vsa možna vprašanja, jih spremljam in jih tudi opomnim na potrebne korake do končnega priznanja izobrazbe.

Želim poudariti, da če pride do delovne pogodbe, se ta sklene samo med kandidatom in ustanovo, agencija stählipersonal nikjer ne zahteva plačila od kandidata ali nekega deleža od plače ipd. Agencija je plačana od ustanov – seveda pa nudim veliko več podpore, kot mi je plačano, saj si želim, da se kandidati čim lažje vpeljejo v življenje v Švici.

Glede na to, da ste svoje delovne izkušnje vrsto let nabirali kot medicinska sestra in kasneje kot vodja in menedžerka v različnih švicarskih ustanovah, ste dobra poznavalka delovnih pogojev, okoliščin in zahtev različnih organizacij, kamor napotujete ljudi. Kakšni so torej delovni pogoji in kakšne so zahteve teh organizacij?

Vsak kandidat si želi najti zlato delovno mesto in vsaka ustanova si želi najti zlatega kandidata. To gre pa le v primeru, če smo vsi motivirani in želimo podpirati enega in drugega in smo prepričani v naše delo. Te ustanove ne iščejo samo delovne sile, ampak kandidate, ki so motivirani, znajo dati in sprejeti primerno kritiko, kandidate, ki radi nosijo odgovornost in delajo po kompetencah, kandidate s humorjem in bontonom, z velikim spoštovanjem do sočloveka in seveda ostarelih, z etičnimi načeli in kandidat, ki si želijo novih izzivov in so odprti na vse strani. Seveda je tudi v Švici zadosti dela, kakor vsepovsod, in tudi na vsakem delovnem mestu občasno nastajajo nesporazumi. Umetnost pa leži v pripravljenosti odprtega in iskrenega, direktnega pogovora. Vsak mora biti pripravljen poslušati z »različnimi« ušesi in ne samo s svojimi.

Delovni pogoji so zelo dobri, izobrazba je sigurno bolj cenjena kot v Sloveniji in kontrola nadur, dopustov in različnih pravic je v teh ustanovah zelo velika, prav tako v celotni Švici. Švicarji so znani po tem, da so zelo natančni in tudi zelo organizirani. Če kdo pogosto ali vedno zamudi na delo, tudi če gre le za pet minut, to ni ne pravilno in niti pošteno do sodelavcev in tima. Prav pri doslednosti se začne timsko delo in odgovornost, ki jo mora vsak doprinesti.

Vsem kandidatom, ki začnejo z rednim delom v eni od teh ustanov, nudijo spremljavo in vpeljavo v delovno področje ter v dolžnosti in kompetence. Cilj je, da si kandidat vedno pridobi dobro bazo svojega dela. Da to lahko doseže, je obvezno, da vsak kandidat na začetku obišče nekaj tečajev: tečaj za komunikacijo, za delovni program za vpis nege, za demenco na splošno in potem za posamezna področna itd. To je vse brezplačno za kandidata in tudi plačano kot delovni čas.

Iščemo in nudimo pa samo kandidate za redno delo za nedoločen čas, zato mora kandidat biti zares prepričan, da je to pravo delovno mesto zanj. Mora si predstavljati, da bi se na tem delovnem mestu dobro počutil in mogoče tudi želel napredovati. Ker so elitne klinike zelo velike ustanove ter kandidat in ustanova sama investirata veliko časa, da vpeljeta in spremljata kandidata, ne ponujamo dela za določen čas ali delovno mesto kot delovno mesto. Tudi zavarovanja in plače so zelo dobre.

Kakšne pa so možnosti napredovanja, kariernega razvoja?

Čisto vse poti so odprte, če je le volja prava! Prednost elitnih klinik je v tem, da podpirajo šolanje, ga plačajo in so in so tudi zainteresirani, da si po opravljeni šoli kandidat pridobi delovno mesto s to funkcijo – oni torej razvijajo kadre v sami ustanovi. Prednost je tudi v tem, če npr. v neki ustanovi ni delovnega mesta za določeno funkcijo, recimo vodje oddelka, ki si jo je nekdo pri njih pridobil, gre lahko ta oseba v drugo ustanovo. Gre namreč za 10 velikih ustanov, ki spadajo skupaj in delajo vsi po istih načelih in pogojih. Ponujajo izobrazbe kot vodja oddelka, mentor za študente ali za določena področja kot strokovnjaki v demenci, paliativni oskrbi in managementu.

Pogoji dela so dobri, standard je visok, vendar številnim največjo oviro predstavlja neznanje ali pomanjkljivo znanje jezika. 

Eden od pogojev je tudi znanje nemškega jezika, ki je včasih najtežji pogoj. Če se kdo prijavi na razgovor in se ne obvlada nemškega jezika, ampak ima pred očmi trd cilj, išče nove izzive in možnosti šolanja, bo prva stvar na poti v Švico učenje nemščine. Tukaj jim jaz lahko priporočim dve gospe, ki zelo kompetentno poučujejo nemški jezik. Ena od njiju je študirala germanistiko in obvlada nemški jezik, druga pa je gospa Nataša Vižintin, lastnica jezikovne šole za nemščino grem. Art  / http://www.grem-art.com/ , kje ste morda tudi že brali skupni članek, ki sva ga objavili. Kandidate preusmerim k eni od njiju glede na lokacijo bivališča v Sloveniji, če seveda obstaja interes. Vsak kandidat ima pri izbiri jezikovnih šol proste roke, prednost pri teh učiteljicah je individualnost – v relativno kratkem času se je možno naučiti jezika. Za začetek dela v Švici je treba urediti administrativni postopek priznanja izobrazbe pri tamkajšnjem rdečem križu, kot sem že omenila in ta čez čas zahteva jezikovni izpit nivoja B2. Dobro in zelo dobro znanje nemškega jezika je pomembno za pridobitev delovnega mesta, se pravi, da se kandidat na razgovoru v ustanovi normalno pogovarja, skoraj vse razume, lahko odgovarja na vprašanja in seveda postavlja vprašanja. Dobro znanje nemščine kandidatom omogoča, da se lažje vpeljejo v novo delo in nov sistem nege, mišljenja, izvajanja kompetenc itd. Ko nadaljujemo s proceduro priznanja izobrazbe pri rdečem križu, imamo 24 mesecev časa do dokončnega izpiska priznanja izobrazbe in v tem času moramo predložiti certifikat B2 o znanju nemščine. Kandidat lahko ta certifikat pridobi še v Švici in ga naknadno pošlje rdečem križu. Tudi tukaj svetujem in spremljam proceduro.

Koliko Slovencev trenutno živi v Švici?

Iskreno rečeno, tega ne vem. Moji starši so bili eni prvih Slovencev, ki so se tja preselili še zelo mladi. V rani mladosti sem imela prijateljice švicarske ali drugih narodnosti. Danes je v Švici mnogo več Slovencev in vedno, ko ‘naletim’ na kakšnega Slovenca, sprva sploh ne vem, da gre za Slovenca, saj je večina zelo dobro integrirana v švicarsko okolje.

Smo Slovenci po vašem mnenju dovolj odprti, kar se tiče odhoda v tujino?

Mislim, da to ni vprašanje narodnosti, ampak človeškega karakterja. Z mojega vidika, ker sem odraščala v Švici, lahko rečem, da so vesel narod, se rad