Gospa Iris Stähli-Dečko, lastnica Agencije stählipersonal, je svoje izkušnje v Švici nabirala najprej kot medicinska sestra, kasneje pa tudi kot dolgoletna vodja in menedžerka v različnih ustanovah. Torej osebno pozna delovne pogoje, okoliščine in zahteve, kamor posreduje ljudi. Zaradi slovenskih korenin obvlada tudi slovenski jezik in z zadovoljstvom pomaga prav ljudem, ki si želijo kvalitetnejšega življenja in večje socialne varnosti. Prijazno se je odzvala našemu povabilu na intervju, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. 

Ga. Stähli-Dečko, ste lastnica Agencije stählipersonal. Nam lahko za začetek predstavite agencijo? 

Naj se na kratko sama predstavim: Kakor ime že pove, imam slovenske korenine -starši so po rodu iz Celja. Jaz sem se že rodila v Švici, se šolala in študirala, zato mi včasih manjka besedni zaklad, nimam istega, kakor v nemškem jeziku. Ampak hvala mojim staršem, da sem se ga za vsakodnevni pogovor zadosti naučila. Prvo strokovno izobrazbo sem pridobila kot diplomirana otroška medicinska sestra, nato pa sem po nekaj letih čisto po slučajno prišla na področje geriatrije, v glavnem za splošno nego, demenco in paliativno nego. Seveda sem nadaljevala z izobraževanjem in opravila različne podiplomske študije – med drugim tudi s področja vodenja velikih zdravstvenih ustanov. Zadnja leta sem bila samo še v managamentu, v glavnem sem delovala na področju demence, kjer sem lahko tudi sodelovala pri izdelavi konceptov in standardov za to področje.

 

stahli banner intervju5

Agencijo stählipersonal sem odprla 1. septembra 2014. Do takrat sem delala kot vodja nege v različnih ustanovah, nazadnje pa v elitnih klinikah za ostarele v Zürichu. S slednjimi tudi danes sodelujem, saj večinoma ravno zanje iščemo in posredujemo zdravstveno osebje. Zakaj sem se odločila za tak korak, je enostavno ražloziti – v Švici, kakor tudi v drugih državah, so najbolj iskani kadri z izobrazbo diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika s področja demence. Področje demence se namreč trenutno skoraj najbolj razvija, zato je tudi potreba po strokovnih sodelavcih s tega področja velika.

Iščete torej izključno strokovnjake z zdravstvenega področja iz Slovenije? 

Iščemo eksluzivno diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike – z  izkušnjami ali pa tudi neposredno po opravljenem študiju. Občasno se pojavi povpraševanje po mladih zdravnikih, ki imajo dvo- ali triletne izkušnje s področja somatike. I