Že zaradi samega razvoja tehnologije in komunikacije preko nje, je grafični oblikovalec zelo iskan poklic. Veliko podjetij želi biti unikatna in konkurenčna na trgu delovne sile, zato se jih veliko poslužuje uslug, ki jih nudi prav profil grafičnega oblikovalca.

GRAFICNI OBLIKOVALEC

Delo grafičnega oblikovalca zajema izdelovanje grafičnih sporočil v različnih tehnikah. Njegova glavna naloga je prenos informacij preko teh grafičnih sporočil, z ustrezno uporabo podob in besed. Izrazna sredstva, preko katerih lahko grafični oblikovalec posreduje svojo sporočilo pa so:

  • Oglasi ( panoji kot oglasni material, objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih itn. ).

  • Logotipi ( unikaten znak, ki ga uporablja podjetje, da si pridobi na svoji prepoznavnosti).

  • Animacije ( lahko so v 3D formatu ali pa v 2D).

  • Fotografija ( lahko je slikana s strani grafičnega oblikovalca in je potem to njegovo unikatno delo, ali pa je sestavljena in oblikovana iz večih različnih slik ter preoblikovana s takšnim namenom, da se sklada z naročnikom, za katerega grafični oblikovalec dela).

  • Tipografija ( je vizualna komponentna oz. prikaz napisane besede. Grafični oblikovalec se osredotoča na to, kako bodo izgledale črke, kakšna bo postavitev, da bo učinkovito zajela vizijo naročnika, za katerega dela).


Aktualna delovna mesta Grafični oblikovalec najdete v kategoriji: Kreativa, design (klik).

Kompetence in spretnosti

Za uspešno opravljanje svojega dela je v ozadju veliko kompetenc in spretnosti, ki jih mora grafični oblikovalec usvojiti, da lahko kakovostno zajame in predstavi vizijo naročnika, za katerega dela. Te pa so:

  • Znanje ( izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij, uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij, povezovanje različnih vrst medijev itn.).

  • Spretnosti ( spretnost povezovanja mislenih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto, zmožnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole lastnega dela, spretnost estetskega, umetniškega in kulturnega znanja v komunikacijskem izražanju

  • Psihofizične sposobnosti ( sposobnost za večdimenzionalno oblikovanje, natančnost in sposobnost spretnega komuniciranja).

Izobraževanje

Poklic grafičnega oblkovalca si lahko posameznik pridobi z izobraževanjem na srednji strokovni in tehniški šoli-smer Medijski tehnik ali Tehnik oblikovanja. Za nadaljnjo usposobljenost se lahko posameznik izobražuje na višji strokovni šoli- smer Medijska produkcija. Lahko se tudi izobražuje na visoki strokovni in na univerzitetni stopnji, kot so: Fakulteta za dizajn- smer Vizualne komunikacije, Naravoslovnotehniška fakulteta- smer Grafika, Akademija za likovno umetnost- smer Oblikovanje vizualnih komunikacij.

Možnosti zaposlitve

Zaradi specifike dela, ki prav tako zajema veliko področij, so zaposlitvene možnosti grafičnega oblikovalca velike. Lahko se zaposli v:

  • Radijski hiši, televizijski hiši, v kulturno-umetniških ustanovah (gledališča, kulturni domovi…), podjetjih za video produkcijo, podjetjih za avdio produkcijo, podjetjih za glasbeno produkcijo.

  • Oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostjo, tiskarnah, digitalnih tiskarnah, založniških podjetjih.

Prav tako se lahko zaposli p