Delo gozdarskega gojitelja je opravljanje negovalnih del v manjših razvojnih fazah gozda, od klic drevja do gozdnih dreves premera 30 cm.

gozdarski g

Delovni postopki

Gozdarski gojitelj sadi sadike gozdnih dreves, okoli sadik pa tudi odstranjuje plevel, vzpenjavke in grmovne vrste. Drevesa zaščita pred objedanjem z raznimi mrežami, tulci ali količki. Odstranjuje tudi mlada drevesa, ki so preštevilna ali obolela. Občasno se loti odstranjevanja manjših dreves in grmovja na brežinah cest ob gozdu.

Delovni pripomočki

Pri delu gozdarski gojitelj uporablja več vrst orodij, ki se razlikujejo glede na to s kakšnim namenom bo delal in glede na velikost drevesa. Kadar sadi uporabi kramp, rovnico ali sadilni drog, kadar redči in odstranjuje manjša drevesa ter grme uporablja enoročne ali dvoročne drevesne škarje, gojitveno žagico, sekiro in vejnik. Ko odstranjuje plevel, praprot, robidovje in ovijalke uporablja srp, srpač in kosir. Pri redčenju debelejših dreves uporablja motorno žago, motorno čistilko, višinski obžagovalnik in orodje za vzdrževanje.

Na kaj mora biti pozoren?

Gozdar gojitelj neguje in zaščiti mladje, gošče, letvenjake in drogovnjake. V urbanem okolju sadi gozdno drevje, parkovna drevesa in grmovnice. Če je potrebno ureja gozdne ceste in popravlja orodje.

Pri delu lahko pride do zvinov, izpahov ali zlomov okončin, saj dela na razgibanem terenu. Kadar dela z motornim orodjem lahko pride do obrabe hrbtenice, zaradi vibracij do obolenja rok, zaradi hrupa pa do okvare sluha. Pri delu z orodjem lahko pride tudi do urezov, ker delo poteka v gozdu pa tudi do pikov insektov.

Pri delu je obvezna uporaba zaščitne in varovalne opreme.

Delovno področje in razmere dela

Delo poteka v gozdu, kjer so različne delovne razmere. Drevesa različnih vrst in dimenzij, od najmanjših do premera največ 30 cm, neguje ter vzdržuje. Drevje raste na različnih terenih, lahko so nagnjena, kamnita in skalovita zemljišča ter na različnih nadmorskih višinah. Posebne razmere so področja, ki so prizadeta zaradi požarov ali vremenskih ujm.

Gojitelj dela tudi v urbanem okolju, kadar zasadijo in vzdržujejo žive meje ter parke ali pa čistijo brežine cest.