Generalni sekretar skrbi predvsem za izvajanje vladnih sklepov, podpisovanje aktov vladnih odločitev in podobno.

generalni sekretar

Delovni postopki

Njegovo delo je funkcija in ne poklic, ki jo je mogoče upravljati le v Uradu predsednika vlade. Generalni sekretar vlade RS vodi urad predsednika vlade, vodi pripravo sej vlade in vodi izvršbo njenih odločitev ter opravlja druge zadeve, ki jih narekuje organizacija dela v vladi.

Njegova delovna področja so izvedba sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov ter spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela vlada. Izvaja tudi obveznosti, ki jih je vlada sprejela ali so ji naložene, sodelovanje vlade pri delu državnega zbora ter sodelovanje s predsednikom RS z drugimi organi. Generalni sekretar zagotavlja lektoriranje in prevajalsko delo za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade RS in vladne službe , poleg tega poskrbi za njihov prevoz.

Delovni pripomočki

Obvezni pripomoček sta računalnik in telefon, generalni sekretar vlade pa poleg tega uporablja vse sodobne pripomočke, ki jih potrebuje za vodenje in organiziranje dela na najvišji ravni državne uprave.

Na kaj mora biti pozoren?

Generalni sekretar vlade vodi in pripravlja seje vlade in njenih delovnih teles, sodeluje s predsednikom republike Slovenije in s predstavniki drugih držav in mednarodnih organizacij.

Funkcionar ima lahko raznolike interese, predvsem pa mora dobro poznati pravno ureditev države in zakonodajo, ekonomsko politične procese v državi in v mednarodnem okolju. Pri delu mora biti komunikativen, urejen in sistematičen.

Delo sekretarja je precej stresno, zato mora skrbeti za sproščanje in fizično kondicijo.

Delovno področje in razmere dela

Generalni sekretar vlade opravlja svoje delo v Uradu predsednika vlade.

Delo poteka večino časa v pisarni izven delovnega časa, tudi ob nedeljah in praznikih, gre pa predvsem za umsko delo. Pri delu se lahko izpopolnjuje tako doma kot v tujini in lahko uporablja službeno vozilo.