Delo fotografa je v današnjih časih izjemno pomembno, saj se vse odvija tako zelo hitro, dogajanja so bliskovita in ravno fotograf s fotoaparatom ta dogajanja ovekoveči. Z enim samim klikom odkriva dogajanja, ki so trajala le delček sekunde, kot je zmaga atleta na olimpijskih igrah in zajame dragocene trenutke posameznikovega življenja, kot je poroka, praznovanje obletnic, zaroka in rojstnodnevne zabave.

Fotograf

Delovna področja

Glede na samo področje se ločijo fotografi, ki izdelujejo portrete, komercialni fotografi in fotoreporterji, ki delajo za revije, časnike in druge publikacije. Za njihovo delo je značilno, da se hitro odzivajo na dogajanja, posneto fotografijo pa morajo prav tako hitro obdelati in jo poslati v uredništvo, da lahko dokončno naredijo reportažo nekega dogodka.
Komercialni fotograf pripravlja fotografije, ki se potem nadaljnje uporabljajo za marketinške namene (plakati, jumbo plakati, letaki…). Na željo naročnika lahko naredi kakršnokoli fotografijo, kot na primer fotografijo industrijskih strojev, ali pa fotografijo najnovejših modnih kreacij. Poznati mora tudi najnovejše tehnike fotografiranja in postopke za nadaljnjo obdelavo.

Fotograf portrteist ali portretni fotograf izdeluje fotografije za dokumente ali fotografira posebne dogodke, kot so na primer poroka, rojstni dan, obletnice itd.

Fotograf lahko dela kot samostojni podjetnik, kjer fotografira skladno z željami naročnikov, ali pa kot uslužbenec v podjetju (fotostudio). Lahko je tudi vodja fotolaboratorija, dela v časopisnem podjetju, pri filmu, v kriminalističnem oddelku, na sodišču in v medicini.

Znanja in spretnosti

Delo fotografa je zelo razgibano, zato obsega znanja različnih področij in tehnik, kar mu omogoča verodostojno opravljanje svojega poklica. Znanja in spretnosti fotografa se delijo na splošne kompetence in strokovno-specifične kompetence.

Splošne kompetence

  • Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic oblikovalskega procesa.
  • Razvoj kritične in samokritične presoje rezultatov oblikovalskega dela.
  • Avtonomnost v strokovnem delu.
  • Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki.
  • Kooperativnost, delo v skupini (posebno za zaposlene fotografe v podjetjih).
  • Strokovno-specifične kompetence.
  • Poznavanje fotografske opreme in možnosti njene uporabe.
  • Znanja za kreativno uporabo opreme.
  • Veščine in razvoj spretnosti v uporabi znanj na različnih strokovnih področjih.

Izobrazba

Za poklic fotografa se lahko kandidat izobražuje na stopnji srednjega strokovnega in tehničnega izobraževanja, smer Fotografski tehnik ali Tehnik oblikovanja. Po dokončanem šolanju si kandidat pridobi poklic Tehnik/ca oblikovanja ali Fotografski tehnik/fotografska tehnica, kar ustreza stopnji izobrazbe V po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).
Če pa želi posameznik izpopolniti svoja znanja na visokošolski stopnji, pa se lahko šola na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, dodiplomski študijski program, program Oblikovanje vizualnih komunikacij na smeri Fotografija. Po končanem izobraževanju si pridobi kandidat stopnjo izobrazbe VI/2 po KLASIUS (vir: Statistični urad RS).

Aktualne zaposlitvene priložnost za fotografe preverite v kategoriji Mediji.