Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki s pomočjo fizioterapevtskih metod, ki si jih je pridobil tekom izobraževanja, v zdravstvenih zavodih, zdraviliščih ali privatnih praksah izboljšuje zmogljivosti ljudi.

Pri svojem delu izvaja fizioterapevtski program kineziologije, elektroterapije, vodne in ročne terapije ter termoterapije. Vse te metode izvaja z namenom vzpostavljanja ponovne optimalne fizične funkcije svojih bolnikov. Sodeluje tudi z drugimi enotami, in sicer preverja varnost bolnikov in sodelavcev, dela v strokovnih organizacijah, pomaga pri načrtovanju celostnega zdravstvenega varstva bolnikov v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci v zdravstveni ustanovi in določa cilje zdravljenja v tem zdravstvenem timu.
fizioterapevt delo

Aktualna delovna mesta Fizioterapevt najdete v kategoriji: Zdravstvo, nega (klik).

Izobraževanje

Za opravljanje tega poklica je potrebno uspešno zaključiti triletni dodiplomski študijski program, katerega izvaja Visoka šola za zdravstvo – smer fizioterapija in Visokošolski zavod Fizioterapevtika. Za uspešno opravljanje bodočega poklica pa je potrebno poleg diplomiranja opraviti tudi strokovni izpit, s katerim je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklica fizioterapevt.

Potrebne kompetence in spretnosti za opravljanje poklica

  • Fizične kompetence, kot so: telesna moč, vzdržljivost, natančnost, hitrost in mirnost gibov, telesna skladnost, dober vid in dober otip.
  • Prostorsko zaznavne spretnosti: vidna prostorska predstavljivost, zaznavanje sprememb v položaju telesa in v gibanju, trajanju ter ritmu gibanja.
  • Spretnosti mentalne percepcije: sposobnost abstraktnega mišljenja in logičnega sklepanja.
  • Socialne spretnosti: zmožnost komuniciranja z ljudmi, neverbalno komuniciranje, zmožnost empatije, vživljanje v občutke drugih.
  • Spretnosti vodenja: veščine poučevanja, spodbujanja, vodenja in izvajanja kompromisov pri vseh teh dejavnostih.

Možnosti zaposlovanja

Fizioterapevt, ki je uspešno zaključil izobraževanje in opravil strokovni izpit, ki je pogoj za njegovo samostojno opravljanje poklica, se lahko zaposli v zdravstvenih ustanovah, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice, zasebne zdravstvene prakse, domovi za ostarele itn. Svoje delo lahko prav tako opravlja samostojno v lastni zasebni praksi.

Diplomirani fizioterapevt, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, pa mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah.

Aktualna delovna mesta Fizioterapevt najdete v kategoriji: Zdravstvo, nega (klik).