Delo fizika je znanstvene narave, kjer raziskuje in proučuje fizikalne lastnosti snovi in energij.

fizik

Delovni postopki

Fizik načrtuje in izvaja znanstvene raziskave, poizkuse in meritve. Z matematičnimi orodji in s pomočjo računalnika gradi teoretične razlage za predmet preiskave. Raziskave potekajo na univerzah in v raziskovalnih ustanovah in so namenjene predvsem poglabljanju osnovnega znanja. Namenjene so načrtovanju novih naprav in tehnologij za neposredno uporabo. V merilnih laboratorijih potekajo posebne meritve, da so zagotovljene kvalitete proizvodnih postopkov.

Večina tehnoloških izdelkov je nastala zaradi prispevkov fizikov in njihovih raziskav, vendar so njihovo raziskavo, uporabo in izboljšave prevzele strojništvo, elektronika in znanost o materialih.

Fiziki so običajno prisotni pri razvoju tehnologije, ki še ni ustaljena, kot je npr. elektrooptika v proizvodnji in uporabi laserjev, jedrska tehnologija, tehnologija plazme za obdelavo površin in v tehnologiji, ki vključuje skrajne okoliščine, kot so zelo visoke ali nizke temperature, tlaki ter močna električna in magnetska polja.

Sodeluje tudi s strokovnjaki v razvojnih projektih, kjer s svojim znanjem prispeva k razvoju merilnih metod in razlagi rezultatov. Pri raziskovanju sodeluje s strokovnjaki s področja kemije, biologije, geologije…

Ker obvlada matematična orodja, se fizik uveljavlja na področju računalniške analize in simulacije zapletenih sistemov, kot so ekološki sistemi, prometne in komunikacijske mreže ter borzno trgovanje.

Delovni pripomočki

Brez računalnika fizik težko deluje, saj za delo uporablja posebne programe. Da se lahko sproti seznanja z novostmi na svojem področju, potrebuje dostop do strokovne knjižnice.

Na kaj mora biti pozoren?

Fizik opravi raziskavo dela in poročilo, ki je objavljeno v znanstvenih revijah. Rezultat njegovega dela so patenti in izboljšave v delovnem postopku, velikokrat tudi novi izdelki. Rezultati posebnih meritev so del diagnostike v medicini in kontrole kakovosti v proizvodnji.

Značilnost fizika je, da ima dar za logično in matematično razmišljanje ter solidno poznavanje matematike. Pričakuje se, da ima dobro koncentracijo, skrbnost, discipliniranost in da je temeljit pri raziskovalnem delu. Prav tako mora biti dober na področju ustvarjalnega razmišljanja in logične analize.

Zaščitno opremo uporablja kadar na delovnem mestu obstaja možnost sevanja, žarčenja in visoke napetosti.

Delovno področje in razmere dela

Glavno delovno področje fizika je raziskovalna dejavnost in tisti del tehnologij, ki se še niso razvile v samostojna področja. Fiziki so graditelji in upravljalci naprav sodobne merilne tehnologije, ki se uporabljajo pri tehniških, naravoslovnih in medicinskih meritvah.

V medicini sodelujejo kot strokovnjaki za gradnjo in upravljanje naprav, kot so tomografske metode, ultrazvočne metode in delo z izotopi.

Fiziki so zaposleni v državnih ustanovah, v šolstvu in na področju računalništva kot programerji, sistemski inženirji in upravljalci mrež.

Na delovnih mestih, kjer so lahko izpostavljenim škodljivim vplivom, mora upoštevati zaščitne ukrepe za varstvo pred sevanji, za varovanje vida ali za delo v območjih visoke napetosti.