Zakaj je ta certifikat pomemben?

Ker veliko časa preživimo na delovnem mestu, želijo podjetja s tem certifikatom svojim zaposlenim sporočiti, da jim ni vseeno za njihova počutja, poleg tega pa se poveča zadovoljstvo zaposlenih, saj lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Za uspešen razvoj sta namreč zelo pomembna zadovoljstvo in pripadnost delavca.

Največji problem pri usklajevanju se kaže pri porabi časa in upoštevanju osebnih potreb med samim delom in zasebnim družinskim življenjem.

Tudi samo podjetje ima s pridobitvijo certifikata večje ekonomske učinke, saj je zaradi večje motiviranosti, umirjenosti in zbranosti delavca, ker so poskrbeli za vse družinske obveznosti na delovnem mestu, boljša organizacija in večja produktivnost.

Pri pridobitvi certifikata se zmanjša tudi bolniška odsotnost in odsotnost zaradi nege otroke, poleg tega pa se zaradi boljšega počutja pojavlja manj nesreč, ki so povezane z delom, prav tako je zaznati manjši stres ter izgorelost pri zaposlenih.

ID 100184860

Prednosti certifikata

Korist pri pridobitvi certifikata imata tako podjetje kot zaposleni.

Za zaposlene to pomeni, da bodo lažje usklajevali delo in družinske obveznosti, kar je prednost, ki se kaže predvsem v osebnem zadovoljstvu zaposlenih, saj so manj pod stresom, zato so bolj predani delu in motivirani. Posledično bo izboljšani poslovni rezultati, kar je prednost v samem podjetju.

Slabosti certifikata

Slabost pri tem je, da ti ukrepi niso primerni za vse zaposlene, saj nimajo vsi družinskih obveznosti, zato lahko ukrepe prijazne politike čutijo kot posebno obravnavo do tistih zaposlenih, ki imajo majhne otroke.

Povečani so tudi dodatni stroški, ki so povezani s pridobitvijo certifikata, letni stroški uvajanja ukrepa ter stroški nadomeščanja začasne odsotnosti delavcev.

Certifikat podeljuje neprofitna organizacija Ekvilib, podjetja pa si z njim gradijo svojo blagovno znamko, kar pomeni, da lahko pride tudi do zlorab.

ID 10036603

Kakšni so ukrepi za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje?

Osem področij, ki jih imajo podjetja za pridobitev certifikata:

  • Delovni čas – fiksen in fleksibilen, koristi se otroški časovni bonus in letni dopust.

  • Organizacija dela – spremeni se delovni proces, omogočeno je nadomeščanje pri odsotnosti delavca, pravočasno informiranje pri večjih prihajajočih spremembah v podjetju.

  • Delovno mesto – možno je delo na domu, zaposleni pridobijo pomoč pri iskanju stanovanj in pri selitvi.

  • Informiranje in komunikacija – zaposleni prejemajo brošure, imajo organizirane izlete, zaposlenim, ki so odsotni posredujejo informacije, podjetje opravljajo raziskave med zaposlenimi.

  • Spretnost vodstva – opredelitev kakšen sistem vodenja je v podjetju, kakšne so naloge vodstva in spretnosti oz. sposobnosti, skrb za zaposlene in ocenjevane vodstva.

  • Razvoj kadrov – opravljanje razgovorov s sodelavci in načrtovanje individualno karierno svetovanje.

  • Plačila in nagrajevanje – prejemanje nadomestil za varstvo, štipendij za otroke zaposlenih, svetovanje in pomoč.

  • Storitev za družine – vrtec v podjetju, varuške, počitniške ponudbe za družine, igralnica za otroke in starše v samem podjetju.

ID 100652290

 

Kako lahko certifikat Družini prijazno podjetje pridobimo?

Certifikat je primeren tako za večja kot tudi za manjša podjetja in javne organizacije. Prijavijo se lahko kadarkoli v letu za osnovni certifikat, ki traja 6 mesecev, po treh letih pa se lahko prijavijo za polni certifikat, ki traja 36 mesecev, seveda pa morajo biti pozitivno ocenjena. Zaposlenih mora biti najmanj 10 delavcev.

Podjetja se zavežejo, da bodo sprejela določene ukrepe, ki bodo zaposlenim olajšala usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Podjetje se prijavi v postopek, svetovalec pa pomaga z nasveti pri pridobitvi certifikata.

Zunanji svetovalec oceni stanje vključenega podjetja in določi postopek ukrepov in ciljev, kateri so izboljšanje dela in uvedba kakovostnega delovnega okolja, ki omogoča boljšo usklajenost med poklicnim in družinskim življenjem zaposlenega.

Podjetje mora ves čas ohranjati in izbirati nove ukrepe za sledeče triletno obdobje.

ID 10041660