Zakaj je ta certifikat pomemben?

Ker veliko časa preživimo na delovnem mestu, želijo podjetja s tem certifikatom svojim zaposlenim sporočiti, da jim ni vseeno za njihova počutja, poleg tega pa se poveča zadovoljstvo zaposlenih, saj lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Za uspešen razvoj sta namreč zelo pomembna zadovoljstvo in pripadnost delavca.

Največji problem pri usklajevanju se kaže pri porabi časa in upoštevanju osebnih potreb med samim delom in zasebnim družinskim življenjem.

Tudi samo podjetje ima s pridobitvijo certifikata večje ekonomske učinke, saj je zaradi večje motiviranosti, umirjenosti in zbranosti delavca, ker so poskrbeli za vse družinske obveznosti na delovnem mestu, boljša organizacija in večja produktivnost.

Pri pridobitvi certifikata se zmanjša tudi bolniška odsotnost in odsotnost zaradi nege otroke, poleg tega pa se zaradi boljšega počutja pojavlja manj nesreč, ki so povezane z delom, prav tako je zaznati manjši stres ter izgorelost pri zaposlenih.

ID 100184860

Prednosti certifikata

Korist pri pridobitvi certifikata imata tako podjetje kot zaposleni.

Za zaposlene to pomeni, da bodo lažje usklajevali delo in družinske obveznosti, kar je prednost, ki se kaže predvsem v osebnem zadovoljstvu zaposlenih, saj so manj pod stresom, zato so bolj predani delu in motivirani. Posledično bo izboljšani poslovni rezultati, kar je prednost v samem podjetju.

Slabosti certifikata

Slabost pri tem je, da ti ukrepi niso primerni za vse zaposlene, saj nimajo vsi družinskih obveznosti, zato lahko ukrepe prijazne politike čutijo kot posebno obravnavo do tistih zaposlenih, ki imajo majhne otroke.

Povečani so tudi dodatni stroški, ki so povezani s pridobitvijo certifikata, letni stroški uvajanja ukrepa ter stroški nadomeščanja začasne odsotnosti delavcev.

Certifikat podeljuje neprofitna organizacija Ekvilib, podjetja pa si z njim gradijo svojo blagovno znamko, kar pomeni, da lahko pride tudi do zlorab.

ID 10036603

Kakšni so ukrepi za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje?

Osem področij, ki jih imajo podjetja za pridobitev certifikata:

  • Delovni čas – fiksen in fleksibilen, koristi se otroški časovni bonus in letni dopust.

  • Organizacija dela – spremeni se delovni proces, omogočeno je nadomeščanje pri odsotnosti delavca, pravočasno informiranje pri večjih prihajajočih spremembah v podjetju.