Poklic detektiva je širši javnosti poznan predvsem preko TV ekranov. Drugače pa je v Sloveniji to manj znan in ne ravno razširjen poklic in morda prav zaradi tega niste pomislili na to dejavnost. Če smo v vas pritegnili kanček zanimanja, si oglejte našo spletno stran Zaposlitev.info in se prepričajte o vseh trenutno aktualnih delovnih mestih. Morda boste našli še kakšen poklic, ki bi vas utegnil zanimati, pa nanj sploh niste pomislili. detektiv

Opis dela

Detektiv je preiskovalec kriminalnih dejanj, ki lahko deluje sam, kot privatni preiskovalec ali v okviru detektivske družbe. Po vsebini je delo precej podobno kriminalistu. Detektiv zbira informacije o posameznikih ali družbah. Delo detektiva je pridobivanje dokazov. Vsebine preiskovanja so različne:

 • pogrešane, skrite ali ugrabljene osebe,
 • dolžniki,
 • neznani pisci ali pošiljatelji anonimnih pisem,
 • neznani povzročitelji materialne škod,
 • ukradeni in izgubljeni predmeti,
 • dokazno gradivo, potrebno za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami,
 • podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb. 

Vsekakor mora detektiv stranki oz. naročniku podati čim bolj izčrpne informacije, ki pa jih pridobi na legalen način, saj detektiv lahko uporablja le tiste metode in sredstva, ki mu jih predpisuje zakon. V Sloveniji je to Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS 017/2011).

Izobraževanje

Za poklic detektiv je treba narediti detektivski izpit pri Detektivski zbornici Slovenije, ki je zelo zahteven in zajema velik in širok spekter znanja, od pravnih in tehničnih znanj do osnov psihologije, komunikologije, kriminalistične taktike, tehnike in metodike. Za samo opravljanje detektivskega poklica pa je potrebna licenca. Prosilec za licenco mora izpolnjevati več pogojev, in sicer:

 • mora biti državljan Republike Slovenije ali države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije,
 • mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, ki je v skladu z našimi zakoni o izobraževanju,
 • mora imeti opravljen izpit za detektiva,
 • je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov,
 • v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.

Delovni čas in razmere

Detektiv nima fiksnega urnika dela. Delovni čas je prilagojen poteku raziskave in zbiranju informacij, običajno se konča, ko je raziskava opravljena. Dela tako v pisarni, v vozilu in na terenu. Delo je lahko zaradi čakanja in sedenja precej statično in utrujajoče. Najpogosteje detektiv dela sam, redko pa tudi v skupini. Zaradi daljših odsotnosti od doma je potrebno veliko prilagajanje družine. Zaradi potrebe po dolgi zbranosti je potrebna velika mera psihofizične kondicije.

Sposobnosti za delo

Dober detektiv je splošno razgledan, samostojen in domiseln, dobro mora znati opazovati, imeti mora dober spomin. Biti mora komunikativen in imeti dober občutek za človeka, znati mora ‘prebrati’, kaj mu sporoča njegovo vedenje. Detektiv mora biti zelo potrpežljiv in vzdržljiv ter iznajdljiv, saj se mora hitro znajti v različnih novih okoliščinah. Pri delu mora biti zelo natančen, da take informacije poda tudi naprej. Sposoben mora biti povezati veliko število informacij na enkrat in pri tem izvleči zaključek. Imeti mora dobro izostrena čutila, da hitro zazna dogajanje v okolici. Biti mora stabilna in odgovorna osebnost brez škodljivih razvad in odvisnosti. Imeti mora nadpovprečno razvit občutek za ocenjevanje, opisovanje, analiziranje in sklepanje, za podajanje ugotovitev v pisni ali ustni obliki.
Detektiv je vsekakor eden bolj zanimivih in vznemirljivih poklicev, ki zahteva veliko znanja in logičnega sklepanja, s tem pa je morda prava izbira za vas.