Delodajalci pred podpisom dolgoročne pogodbe kandidata za delo običajno preizkusijo v trimesečnem obdobju, tekom katerega se izkaže, ali je oseba primerna za nadaljnje sodelovanje. Zavod za zaposlovanje pa delodajalcem omogoča še eno opcijo, pri kateri lahko izkušnje pridobijo tudi mlade osebe, t. i. delovni preizkus za mlade.
delovni preizkusKdo se lahko vključi v delovni preizkus?

V delovni preizkus se lahko vključijo mlade in brezposelne osebe do vključno 29. leta, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Kje je objavljen seznam delodajalcev, ki omogočajo delovni preizkus?

Seznama delodajalcev ni, ko pa ustrezen delodajalec izpolnjuje pogoje in ponudi delovno mesto, Zavod tja napoti brezposelno osebo, katere zaposlitveni načrt je ustrezen. V kolikor se zanimate za delovni preizkus, o tem obvestite vašega svetovalca. Prav tako lahko delovni preizkus opravljate pri delodajalcu, ki ga najdete sami, v kolikor ta seveda izpolnjuje vse pogoje, vi pa ste ustrezen kandidat za določeno delo.

Kaj program omogoča delodajalcem in kaj sodelujočim?

Delovni preizkus za mlade delodajalcem omogoča, da mlado brezposelno osebo bolje spoznajo in preizkusijo na konkretnem delovnem mestu.

Delodajalcem ob tem povrnejo stroške delovnega preizkusa, udeleženci, ki na podjetju opravijo od 100 ur do enega meseca in ob mentorju spoznavajo, kaj pomeni polni delovni čas, pa so upravičeni do dodatka za aktivnost in prevoz. Pri tem mladi lahko svoje teoretično znanje in veščine preizkusijo v dejanskem delovnem okolju, spoznajo se z delovnimi postopki in nalogami na določenem delovnem mestu, se vključijo v delovno okolje, spoznajo nove ljudi in morda najdejo nove priložnosti za redno zaposlitev.

Delodajalcem se povrnejo stroški v višini 201 EUR, udeležencem pa dodatek za prevoz (0,13 EUR/km), doda pa se jim še tri evre za vsako uro udeležbe pri omenjenem preizkusu oz. 1,5 EUR v primeru denarnega nadomestila za brezposelnost.

Delovni preizkusi morajo biti zaključeni do konca meseca oktobra 2015, delo pa lahko poteka največ 40 ur tedensko od ponedeljka do petka.

Koliko sredstev je na voljo?

Na javnem povabilu, ki je bilo objavljeno v drugi polovici januarja, je na voljo 1 milijon evrov, ki omogoča vključitev 1250 brezposelnih mladih oseb. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. septembra 2015.