Imate radi delo z otroki in bi radi zamenjali okolje ter se morebiti naučili oz. utrdili tudi znanje tujega jezika? Ena izmed rešitev je t. i. au pair.

au pair

Izraz »au pair« izhaja iz francoščine in pomeni »biti enak« – enakovreden družini, pri kateri posameznik živi in pazi na otroke ter pomaga pri hišnih opravilih. Gre v bistvu za delo, ki je podobno delu varuške oz. angl. nanny, vendar se od slednjega razlikuje po tem, da posameznik ves čas živi pri družini ter da za opravljanje dela ne potrebuje pedagoške izobrazbe oz. določenih kvalifikacij. Družina je au pair dolžna zagotoviti ustrezne pogoje, kot so primeren bivalni prostor, hrana ter manjše plačilo oz. žepnina (običajno okrog 50-100 evrov na teden). Pogosto družina plača tudi stroške za učenje tujega jezika države, v katerem se posameznik nahaja, pa tudi prevoz do njihovega bivališča in nazaj.

Katere so običajne obveznosti au pair?

Posameznik, ki postane t. i. au pair, običajno skrbi za otroke, jih vozi v šolo, na obšolske dejavnosti, otrokom pomaga pri domačih nalogah, pomaga pa tudi pri manjših gospodinjskih opravilih in kuhanju. Običajno gre za največ 45 ur dela na teden (povprečno sicer delo posamezniki opravljajo 20 ur tedensko), prosti čas pa posameznik izkoristi po svojih željah.

Kateri so pogoji za au pair?

Običajno mora oseba imeti končano srednjo šolo, nekaj izkušenj z varstvom otrok, dobro znanje jezika države, kamor odhaja, ali pa jezika, ki je materni jezik družine, prav tako posameznik ne sme biti v kazenskem postopku, cenijo pa tudi, če je zdrav in nekadilec. Glede na to, da otroka vozi v šolo, je pomemben tudi vozniški izpit. Kljub temu, da imajo prednost mlajša dekleta (18-26 let), pa spol in starost običajno nista pogoj.

Kje najti ustrezne podatke o au pair?

Agencij, ki se ukvarjajo s posredovanjem del za au pair je precej, prav tako je mogoče delo dobiti »na svojo lastno pest«, najbolj znana stran, kjer lahko izpolnite podatke in ste v bazi, do katere dostopajo tudi iskalci au pair, pa je https://www.aupair-world.net. V kolikor na omenjeni strani ne najdete ustreznih podatkov, v spletni brskalnik vpišite besedi au pair ali pa preverite slovenske strani, kjer slovenski starši iščejo varstvo za svoje otroke v tujini.

V katerih državah sem lahko kot au pair?

Au pair iščejo v številnih državah – v ZDA, na Irskem, v Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, Belgiji, Švici in številnih drugih.
Na kaj morate biti pozorni, preden odpotujete kot au pair?

Že preko Skype ali telefonskega pogovora določite vaše obveznosti do družine – koliko ur na teden boste delali, katere bodo vaše zadolžitve, koliko bo znašala vaša žepnina, kako dolgo bo trajal vaš dopust ipd. Preverite različne agencije, ki se ukvarjajo s posredovanjem au pair del in pogoje, obveznosti in dolžnosti, ki veljajo za au pair – ti se namreč razlikujejo od družine do družine.