Vse več Slovencev se odloča za delo v Avstriji. Zaradi precej neprijaznih razmer na slovenskem trgu dela je naša severna soseda za marsikoga postala obljubljena dežela – vabljive so predvsem višje plače, nižje obdavčitve in stabilen pravni sistem, ki ni podvržen nenehnim spremembam in dopolnitvam.

Podatki Zavoda RS za zaposlovanje kažejo, da je med slovenskimi državljani, ki iščejo delo v tujini, največ zanimanja za delo v Avstriji. Eden izmed razlogov je njena bližina, zato je precej visok tudi delež dnevnih migrantov.

Preveri: Prosta delovna mesta v Avstriji.

Zaposlitev v Avstriji

Za delo v Avstriji se odloča vse več Slovencev.

Med najpomembnejši pogoj za delo v Avstriji sodi znanje nemščine. Delodajalci vse pogosteje zahtevajo telefonsko prijavo na delovno mesto, saj tako preverijo stopnjo znanja nemškega jezika in že pri prvem stiku ocenijo, ali je le-ta ustrezna za opravljanje razpisanega delovnega mesta. Seveda so poleg znanja jezika potrebne izkušnje in pridobljena izobrazba ter morebitna posebna znanja in zahtevane osebnostne lastnosti. Z dokazovanjem izobrazbe večinoma ni posebnih težav.

Avstrija s 4,8-odstotno stopnjo brezposelnosti (podatek Eurostata za november 2013) sodi med evropske države z najnižjo stopnjo brezposelnosti. Med najbolj iskane kadre sodijo natakarji, kuharji, elektromehaniki, strojniki, varilci, zidarji, vozniki, medicinske sestre, bolniški negovalci, zdravniki, pomožno pisarniško osebje, frizerji, komercialni zastopniki za prodajo, čistilke ipd.

Za delo v Avstriji ne potrebujete delovnega dovoljenja. Državljani Slovenije, tako kot državljani drugih polnopravnih članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP), lahko v Avstriji delajo pod enakimi pogoji kot avstrijski državljani.

Če tudi vi razmišljate o delu v Avstriji, si lahko podatke o prostih delovnih mestih pridobite na spletnem portalu Zaposlitev.info, na raznih avstrijskih zaposlitvenih portalih in v evropski bazi Eures – omrežju javnih zavodov za zaposlovanje držav Evropske unije, ki s pomočjo svetovalcev, usposobljenih za zaposlitveno mobilnost, brezplačno pomaga k prostemu pretoku delovne sile med državami članicami.

Preveri: Prosta delovna mesta v Avstriji.