Preden pričnete z iskanjem dela in zaposlitve v državah evropskega gospodarskega prostora, je potrebno vedeti naslednje: ni nujno, da boste v tujini lažje našli zaposlitev. Kljub temu da so pogoji in možnosti dela v Sloveniji zlasti za mlade veliko manj ugodni kot drugje, je potrebno imeti v mislih dejstvo, da je splošna stopnja brezposelnosti v Evropi še vedno visoka. Po Eurostatu naj bi julija 2014 bila 10,2-%. 

Vsekakor pa nekateri sektorji trga dela v EU zagotavljajo številne priložnosti, predvsem v turizmu, storitvenem sektorju (finančne storitve, poslovno svetovanje, gradbena industrija), v nekaterih segmentih zdravstvenega sektorja, prav tako pa je veliko tudi povpraševanje po sezonskih delavcih v kmetijstvu.

delo in zaposlitev EU

Vse več Slovencev svojo srečo pri iskanju zaposlitve išče v državah EU.

Vsak posameznik, ki se prijavi na izbrano delovno mesto, se mora osredotoči na tri osnovne poteze za učinkovito iskanje zaposlitve: predhodna faza, vidiki, ki jih je potrebno upoštevati pri prijavi na delovno mesto ter razgovor.

  • Predhodna faza

Iskanje dela je potrebno omejiti na področja, na katerih ste že pridobili nekaj izkušenj, veščin in sposobnosti. Tudi osnovno poznavanje angleščine in jezika države, v katero nameravate poslati prijavo, lahko pripomore k boljšim rezultatom. Da bi imeli popolno predstavo o zaposlitvenem postopku v tujini, priporočamo ogled Evropskega portala za zaposlitveno mobilnost (EURES). Na portalu lahko ustvarite tudi svoj ​​življenjepis, ki ga lahko vidijo potencialni delodajalci v Evropi. Priporočljivo je, da navežete stik z agencijami za zaposlovanje (lokalnimi ali regionalnimi). Obrnete se lahko tudi na zasebne agencije, vendar se te v glavnem posvečajo iskanju delavcev za vodstvene ravni v določenih sektorjih, kot sta informacijske in komunikacijske tehnologije ter finance. Pomemben vir prostih delovnih mest so tudi revije, časopisi in razne spletne strani držav članic EU, v katerih lahko najdete zaposlitvene oglase. S pomočjo socialnega omrežja ustvarite neformalno mrežo stikov v tujini, saj boste tako pridobili koristne informacije o trgu dela. Nazadnje je treba opozoriti na pripravništvo za mlade v okviru uspešnega programa Erasmus.

  • Vidiki, ki jih je potrebno upoštevati pri prijavi na delovno mesto

Prvi pomemben element je priznavanje posameznikovih kvalifikacij v državi gostiteljici. Če ste v matični državi usposobljeni za opravljanje določenega poklica, potem ga lahko opravljate v kateri koli drugi evropski državi. Temeljno načelo je, da bi morali imeti državljani EU/EGP možnost prosto opravljati svoj poklic v vseh državah članicah. V praksi država gostiteljica včasih zahteva posebne diplome, nazive, potrdila ali druge kvalifikacije za dostop do nekaterih vrst zaposlitve ali opravljanja poklica kot samozaposlena oseba. (Portal EURES) Zato se še pred prijavo in nameravanim odhodom pozanimajte, ali vam bodo priznali izobrazbo oz. diplomo in kakšen je postopek vrednotenja vaše diplome (kakšni so stroški ovrednotenja, kako dolg je postopek, kakšen dokument vam bodo izdali (ali bo popolnoma enakovreden ali le mnenje o vrednoteni diplomi) ter kakšen je postopek, če se z vrednotenjem ne boste strinjali).

  • Priprava na razgovor 

Pridobite čim več podrobnih podatkov o delodajalcu ali o organu, ki zagotavlja delovna mesta ter o delovnem mestu samem. S tem se bo razvila tudi vaša lastna motivacija. V nekaterih evropskih državah se poslužujejo ocenjevanja kandidatov v simuliranih okoljih, ki reproducirajo standardne delovne pogoje. Za konec pa je zelo pomembna priprava in predložitev dokumentov ob razgovoru (v kolikor bo ta potekal na daljavo, preko računalnika, je te potrebno poslati po navadni ali elektronski pošti).