Delo cvetličarja je zelo raznoliko in vključuje številna delovna področja, saj le-ta oblikuje različne šopke in cvetne vezenine, aranžira darila, izdeluje aranžmaje, krasi prostore in izdeluje vence. V tem poklicu se prepletajo vrtnarstvo, cvetličarstvo, obrt, trgovina in tudi ekonomnske prvine poslovanja. Najpomembnejša dejavnost za cvetličarja je nakup blaga in priprava za prodajo, saj njegovi izdelki spremljajo vse pomembne dogodke v človekovem življenju, kot je rojstvo otroka, poroka, obletnice in prav tako smrt, zato se mora dobro spoznati na samo simboliko cvetlic in aranžmajev, ki jih kreira.

cvetlicar 1

Pogoji za opravljanje poklica

Za opravljanje tega poklica mora posameznik poznati okrasne rastline, njihovo vzgojo, vzdrževanje in način skladiščenja čebulnic in ovijalk, rezanega cvetja in zelenja ter suhih rož in trave. Vendar samo poznavanje strokovnih prvin cvetličarskega poklica ni dovolj. Ker je to delo, ki v prvotnem smislu vključuje stranke, torej delo z ljudmi, mora cvetličar imeti smisel za delo z ljudmi. To je eden izmed temeljnih pogojev, poleg poznavanja cvetlic, za opravljanje svojega dela. Mora znati prisluhniti kupčevim željam, jih razumeti in jih, v kolikor je to mogoče, tudi uresničiti. Tako si zagotovi efektivno opravljanje svojega dela s prepričljivimi komunikacijskimi sposobnostmi, razgledanostjo, strokovnostjo, prijaznostjo ter osebno urejenostjo.

Poleg komunikacijskih sposobnosti je prav tako pomemben pogoj za opravljanje dela cvetličarja primeren delovni prostor, ki ustreza delovnim pogojem in standardom. Izgled poslovnih prostorov je v storitvenih dejavnostih velikega pomena, saj urejenost samega prostora spodbuja zaupanje v stroko.

Prosta delovna mesta za delovno mesto cvetličar lahko preverite v kategoriji: Osebne storitve.

Znanja in spretnosti

Za verodostojno opravljanje poklica mora imeti cvetličar različna znanja in spretnosti, ki so mu v pomoč. Te pa so:

  • Zmožnost aktivne skrbi za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in pozitiven odnos do zdravega načina življenja.
  • Sposobnost za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij.
  • Uporaba različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi cvetličnih vezav in dekoracij.
  • Sposobnost pravilnega skladiščenja in vzdrževanja rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala.
  • Sposobnost za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu.
  • Zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju.

Izobrazba

Za poklic cvetličarja se lahko izobražuje vsak, ki je končal obvezno osnovnošolsko izobraževanje in nižjo poklicno izobraževanje. Izobraževanje poteka na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti na stopnji srednjega poklicnega izobraževanja ( IV stopnja po KLASIUS- vir: Statistični urad RS). Po končanem izobraževanju si kandidat pridobi naziv Cvetličar/ka.