CNC operater ali upravljalec stroja dela v proizvodnji na računalniško vodenem stroju, ki ga uporabljajo za izdelovanje različnih izdelkov. Izdelek je lahko serijski ali pa se material porabi za izdelavo izdelka, ki ga operater nato v celoti sestavi.

Operater najprej pripravi delovno mesto in CNC stroj ter prevzame delovni nalog ter vso dokumentacijo od kontrolorja v proizvodnji. V tehnični dokumentaciji je točno določen postopek dela in ves potreben material, ki ga delavec pripravi. V primeru težjega materiala, ga operater iz skladišča pripelje z viličarjem do stroja.

cnc

Delovni postopki

V CNC stroj vnese program po katerem bo stroj material obdeloval in nastavi orodja. Po vklopu mora stroj ves čas nadzorovati, da ne bi prišlo do kakšne napake. V primeru, da se material zlomi, zmečka ali kako drugače poškoduje, se CNC stroj izklopi sam ampak kljub temu mora biti operater pozoren, če pride do kakšnih težav in jih poskuša preprečiti oz. odpraviti.

Upravljalec skrbi tudi za čistočo stroja in delovnega okolja, razna popravila in vzdrževanja, pri delu pa mora upoštevati predpise s področja varnosti pri delu.

 

Delovna področja

CNC operater se lahko zaposli pri različnih delodajalcih, ki potrebujejo upravljalca z ustreznim znanjem ter poznavanjem stroja.

Osnovna delovna področja CNC operaterja so:

  • lesna industrija
  • kovinska industrija
  • avtomobilska industrija
  • plastična industrija
  • steklarska industrija

 

Znanja in spretnosti

CNC operater mora najprej opraviti izpit iz varnosti pri delu, kateri se obnavlja vsakih 6 mesecev in izpit za voznika viličarja. Dobro mora poznati računalniško tehniko, oblikovati pisno dokumentacijo ter poznati osnovno vrsto obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. Poznati mora tudi tehnično in mehansko upravljanje strojev v industriji.

 

Izobrazba

Operater CNC stroja je lahko oseba, ki je zaključila srednje strokovno izobraževanje in je na področju strojništva pridobila naziv strojni tehnik ali na področju lesarstva naziv lesarski tehnik. Že v nekaterih srednjih šolah izvajajo tečaje za CNC upravljalca, ki traja 50 ur. Stopnja izobrazbe je odvisna od samega podjetja, koliko samostojnega programiranja pričakuje v programih CAD od operaterja CNC stroja. Višja je stopnja izobrazbe, lažje sodeluje pri načrtovanju procesov samega podjetja.