Posameznik, ki opravlja poklic arhitekta, mora biti usposobljen za izdelavo načrtov za gradnjo novih objektov, stanovanjskih naselij, hiš in drugih zgradb ter spomenikov. Poleg svoje usposobljenosti pa mora imeti tudi dovoljenje za načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov.

arhitekt

Naloga arhitekta je, da se skupaj s stranko dogovorita o njenih željah glede vizualne specifike stavbe. Nato glede na vrsto objekta, pravne okvire, ki dopuščajo gradnjo in stroške gradnje, svetuje stranki optimalno rešitev, ki je nekakšen kompromis med njenimi željami in pravnimi okviri, ki dopuščajo izvedbo teh želja. Ko med njim in stranko pride do soglasja, arhitekt nato naredi nekakšen koncept izgleda načrtovane stavbe, ki jo realizira s pomočjo tako imenovane delovne risbe, ki se tekom načrtovanja še dodatno izpopolni.

Aktualna delovna mesta za poklic Arhitekt najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).

Kompetence in spretnosti

Za efektivno opravljanje svojega dela, mora imeti arhitek velik nabor specifičnih znanj in spretnosti, ki mu pomagajo pri samem načrtovanju zgradb. Te pa so:

  • Znanje: arhitekt mora imeti znanja iz akcijskega planiranja in strateškega presojanja, parametričnega oblikovanja, projektiranja, prostoročnega risanja, oblikovanja predmetov, grafike in zasnove konstrukcij.
  • Psihofizične sposobnosti: zaradi same specifike svojega dela, mora imeti arhitekt sposobnosti estetike, proporcionalnega presojanja in tudi zaradi same fizične predpostavke, kot je obiskovanje gradbišč, mora prav tako biti arhitekt mobilen in fizično vzdržljiv.
  • Spretnosti v medosebnih odnosih: delo arhitekta vključuje delo z ljudmi, kar pomeni da je zaradi te predpostavke to delo zelo razgibano na medosebnem področju, zato mora imeti arhitekt tudi spretnosti aktivnega poslušanja in konstruktivnega razreševanja konfliktov v primerih, ko se vizija arhitekta ne sklada z željami stranke.

Izobraževanje

Za primerno usposobljenost, ki jo zahteva poklic arhitekta, se mora posameznik, ki želi opravljati ta poklic, izobraževati na univerzitetni stopnji, kar pomeni da se šola na Fakulteti za arhitekturo, ki je enovit magistrski študij. To pa pomeni, da šolanje traja pet let in rezultira v pridobljeni 7. stopnji izobrazbe po KLASIUS (klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – vir: Statistični urad RS).

Po opravljenem izobraževanju na Fakulteti za arhitekturo, posameznik, ki želi samostojno opravljati ta poklic, opravi strokovni izpit in se kot pooblaščeni inženir včlani v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov inženirske zbornice Slovenije.

Delovna področja

Po končani izobrazbi in uspešno upravljenem strokovnem izpitu, ki arhitektu omogoči samostojno opravljanje svojega dela, se lahko arhitekt zaposli v okviru večih delovnih področjih, kot so:

  • Projektni management, usklajevanje udeležencev načrtovanja, organov in izvajalcev, idejna zasnova zgradb in struktur.
  • Priprava in sodelovanje pri oddaji gradbenih pogodb, nadzor nad gradnjo, vodenje gradbenih projetkov.
  • Vzdrževanje in dokumentacija, raziskave in energetsko svetovanje.

Aktualna delovna mesta za poklic Arhitekt najdete v kategoriji: Gradbeništvo (klik).