Delo arheologa je ukvarjanje z zgodovinskim proučevanjem preteklosti. Raziskuje ostanke, kot so keramika, orodja in ruševine. Pri svojem delu sodeluje pri izkopavanju in beleženju podatkov o najdbah.

arheologimage 5
Delovni postopki

Delo arheologa je predvsem terensko, običajno dela v skupini ali pa jo vodi in nadzoruje izkopavanje in raziskovalne meritve. V meritve je vključen izris kart in načrtov področja kjer bo izkopavanje potekalo. Pri delu nadzoruje delavce (kopače), fotografira najdene predmete, jih arhivira in katalogizira. Zabeležiti mora podatke in meritve, saj se lahko pripeti, da mora v poročilu predstaviti vsako, tudi najmanjšo podrobnost. Mesto izkopavanja je lahko tudi kot ogledna točka. Arheologi se morajo držati rokov in pravočasno zaključiti izkopavanja, to predvsem velja za urbana področja.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja številna arheološka orodja in pripomočke za odkopavanje, shranjevanje in varovanje najdenih predmetov. Pri sebi ima tudi fotoaparat, da sproti fotografira postopek dela in najdene predmete. Kar najde si zapiše ali nariše, kje je posamezni predmet našel.

Arheolog uporablja znanstvena poročila in izsledke o minulih dobah.

Na kaj mora biti pozoren?

Arheolog pripomore k celoviti zgodovinski sliki posameznega področja, naroda ali skupnosti, ko odkriva razne materialne ostanke, ki so jih plemena in ljudstva zapustili.

Zanima ga preteklost, pri delu mora biti zelo potrpežljiv in imeti ostro oko za podrobnosti. Najdbe razvrsti in ima logičen pristop pri uporabi različnih podatkov.

Pri svojem delu se srečuje z različnimi izzivi, ki so odvisni od kraja in časa raziskovanja. Največkrat gre za izkopavanje in shranjevanje predmetov ter ostankov iz preteklosti. Le redkim uspe v svet ponesti novico o pomembnem odkritju, kljub temu pa so mala arheološka odkritja tista, ki lahko prinesejo osupljiva spoznanja o zgodovini planeta in nas samih.

V zadnjem obdobju so veliko sledi nekdanjih civilizacij prinesli satelitski posnetki, ki odkrivajo kaj se skriva več metrov pod površjem zemlje.

Delovno področje in razmere dela

Večina arheologov je specializiranih za določeno geografsko področje, zgodovinsko obdobje ali tip izkopanin, kot so kovanci, orožje ali keramika. V muzejih ali na univerzah opravljajo različne dolžnosti in dejavnosti, občasno pa raziskujejo za objavo v publikacijah. Arheolog, ki je zaposlen v muzeju, skrbi za primerno postavitev razstavljenih predmetov, ki jih mora tudi ustrezno zaščititi in zavarovati.

Arheologi, ki so zaposleni v muzeju ali na inštitutu delajo v urejenih razmerah. Pri delu na terenu pa jih lahko spremljajo neugodni vremenski pojavi, kot sta dež, mraz ali vročina. Pri terenskem delu običajno izkopavanja potekajo ves dan, še posebej, če se na določeni lokaciji začenja gradnja novega objekta oz. ceste.