Aranžer je svetovalec poslovodji in prodajalcem, ko ti želijo v prodajalnah razporediti prodajno blago tako, da bo opaznejše in bolj mikavno za njihove kupce.

image 3aranzer
Delovni postopki

Oblikovalec razstavnih prostorov oz. aranžer najprej naredi idejno skico in barvno študijo izložbe oz. razstavnega prostora v prodajalni ali na razstavi. Idejna skica mora vsebovati vse elemente, da zbudi pozornost potencialnih kupcev. Poleg vsega mora biti izvirna, barvno usklajena, kompozicijsko urejena in imeti harmonično obliko. Ko ima aranžer prvo fazo narejeno, s pomočjo računalnika (lahko tudi ročno) oblikuje spremne tekste in vse informacije, ki so potrebne ter oblikuje cenik izdelkov. Nato pripravi, naredi, izbere ali poišče rekvizite za razstavo in izbrano blago smiselno in estetsko razporedi v skupine, ki jih na koncu aranžira. Seveda mora biti pazljiv pri ravnanju z blagom, da ga ne poškoduje.

V sami prodajalni aranžer svetuje poslovodji in prodajalcem, kako naj prodajno blago razporedijo, da bo bolj mamljivo in opazno za potencialne kupce. Pri tem lahko uporabi razne fotografije, dekoracije, napise, poličke in stojala.

Delo aranžerja vsebuje tudi oblikovanje embalaže, plakatov, oglasov in prodajnih letakov. Sodeluje s službo za pospeševanje prodaje, da lahko uskladijo vse za načrtovanje propagandnih akcij. Prav tako sodeluje z mediji in tiskarnami ter fotografskimi studii.

Na koncu izdela še načrt za preureditev trgovine in kako bodo prodajni prostori osvetljeni.

Njegovo delo zajema tudi, da poišče najboljšega ponudnika za izvajanje del in da delo nadzoruje. Seznanja se tudi z raznimi novosti, tako da prebira razno literaturo in hodi na specializirane razstave oz. sejme. Zato je tudi zaželeno je znanje tujih jezikov.

Delovni pripomočki

Za aranžiranje izložbenih prostorov so potreba razna orodja, da lahko delo nemoteno poteka. Zato so kladiva, izvijači, vrtalniki, škarje, mizarska orodja, izložbene lutke, barve ter stojala nepogrešljivi, ko se lotijo aranžiranja. Ko oblikuje in projektira potrebuje tudi računalnik ter razna pisala in čopiče.

Na kaj mora biti pozoren?

Aranžer mora preučiti želje potrošnikov in modne smernice, saj bo le na podlagi tega uspešno razstavil določene izdelke. Spremlja tudi učinke svojega dela, da vidi kako je bil uspešen pri svojem delu, npr. da dobi informacijo o tem ali je razstavljeno blago bilo bolje prodano.

Ves čas mora spremljati novosti v svojem poklicu, se informirati na raznih specializiranih sejmih in prebirati tuje strokovne revije, ki »narekujejo« modo. Seveda je dober aranžer tudi samokritičen, ves čas spremlja novosti, pa tudi sam je izviren ter ustvarjalen.

Ker je med delom lahko izpostavljen mrazu, vročini ali padavinam, se zaradi tega včasih ne more izogniti stresnim situacijam. Še posebej kadar je izpostavljen krajšim rokom, ki so mu na voljo, zato je dobro, da je dobro organiziran in umirjen.

Delovno področje in razmere za delo

Aranžer navadno dela v trgovskem podjetju, kjer skrbi za videz izložb in za notranjost prodajalne. Lahko je zaposlen v marketinških podjetjih in pa v službi za raziskavo tržišča.

Zaposli se lahko tudi kot prodajalec v trgovini ali kot poslovodja, v cvetličarnah ali pa ustvari lastno podjetje za sejemske in razstavne postavitve.

Aranžer dela sede, kleče ali stoje, večkrat je pripognjenem položaju, delavnik je nestalen, včasih prenaša težja bremena, se vzpenja po lestvi in je v stiku z električno napeljavo, saj usmerja svetlobo na razstavne artikle.