Na spletni strani Zavod za zaposlovanje so objavljeni razpisi za javna povabila, kjer vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev.

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite:
subvencijo za zaposlitev brezposelnih,
povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih.

Aktualnih je še 11 javnih povabil.

ID 10068695

 

1. Usposabljanje na delovnem mestu 2019
Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je od 7.12.2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2019. Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje 3.12.2018.
Usposabljanje na delovnem mestu vam omogoča, da brezposelne osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. Usposabljanje lahko traja 2 ali 3 mesece. Odvisno od težavnosti delovnega mesta.

Več informacij si preberite na spleti strani Zavoda za zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

2. Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Odprto je od 7.12.2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2019.

Več informacij si preberite na spleti strani Zavoda za zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

3. Javna dela 2019
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Povabilo je odprto od 5.12.2018 do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2019.

Več…https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2019

4. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12:00.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019

5. Delovni preizkus 2018/2019
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 23.10.2019.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019

6. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni ali so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 27.12.2019.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje

7. Usposabljamo lokalno
Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Vključijo se lahko brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece. Odprto do razdelitve sredstev, najdlje do 28.6.2019.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljamo-lokalno

8. Aktivni do upokojitve
Subvencija do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ponudbe oddate elektronsko najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.
Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3

9. Učne delavnice: praktično usposabljanje
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice

10. Zaposli.me 2017/2019
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.7.2019.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019

11. Trajno zaposlovanje mladih
Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Ponudbe oddate elektronsko do 31.7.2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1