Na spletni strani Zavod za zaposlovanje so objavljeni razpisi za javna povabila, kjer vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev.

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite:
subvencijo za zaposlitev brezposelnih,
povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih.

Aktualnih je še 11 javnih povabil.

ID 10068695

 

1. Usposabljanje na delovnem mestu 2019
Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je od 7.12.2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2019. Javno povabilo je bilo objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje 3.12.2018.
Usposabljanje na delovnem mestu vam omogoča, da brezposelne osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. Usposabljanje lahko traja 2 ali 3 mesece. Odvisno od težavnosti delovnega mesta.

Več informacij si preberite na spleti strani Zavoda za zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

2. Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Odprto je od 7.12.2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2019.

Več informacij si preberite na spleti strani Zavoda za zaposlovanje
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2019

3. Javna dela 2019
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Povabilo je odprto od 5.12.2018 do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2019.

Več…https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2019

4. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12:00.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-za-osebe-z-mednarodno-zascito-2018-2019

5. Delovni preizkus 2018/2019
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 23.10.2019.

Več…
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019

6. Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje
Subvencija