ZRSZ podeljuje subvencije za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Razpis je odprt do 13.10.2017. Predvidoma naj bi se v program vključilo 110 starejših brezposelnih.

ID 100498365

Subvencija se izplača v dveh delih:

  • 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, s tem da mora zaposlitev trajati najmanj 24 mesecev
  • 3.000 EUR po izplačani plači za 30 mesec zaposlitve.

Zaposlitev mora biti za polni delovni čas, izjema so invalidi, kjer se, v primeru skrajšanega delovnega časa, izplača sorazmerni del subvencije.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Ciljna skupina:

Subvencija je namenjena osebam nad 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih na ZRSZ. Prednost imajo prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost in prejemniki denarne socialne pomoči.

Pogoji za prijavo:

Pogoj za prijavo je, da pravna oziroma fizična oseba posluje vsaj eno leto in ima vsaj enega zaposlenega. Druge pogoje, kot pri ostalih javnih povabilih najdete na https://www.ess.gov.si/_files/10375/JP_Aktivni_do_upokojitve.pdf

Potek postopka:

1. Objava prostega delovnega mesta.

2. Oddajte ponudbo za vključitev v program.

3. Če ste izbrani in imate kandidata, z ZRSZ podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.

4. Nato podpiše pogodbo še vaš bodoči delavec.

5. Izbranega kandidata morate zaposlit v 30ih dneh po podpisu pogodbe in vsaj 1 dan po tem ko je kandidat podpisaj pogodbo z ZRSZ. Najkasneje do 30.11.2017.

6. Sklenitev delovnega razmerja s kandidatom.

(Vir:ZRSZ)