Agronom svetuje na področju sadjarstva in vodi poslovanje v sadjarskem podjetju.

agronom

Delovni postopki

Agronom za sadjarstvo ugotavlja ali je zemljišče primerno za sajenje sadnega drevja, preizkuša novo vrsto sadja, svetuje pri predelavi sadja in okolico seznanja z novostmi o sadjarstvu.

Delovni pripomočki

Pri delu uporablja merilni aparat, sadjarsko orodje, laboratorijsko opremo, računalnike, dokumente, račune, strokovno literaturo in analize o projektih in načrte pri razvoju sadjarstva.

Na kaj mora biti pozoren?

Na področju sadjarstva svetuje in vodi poslovanje. Mora biti ustvarjalen, vztrajen, komunikativen, imeti sposobnost opazovanja in presojanja ter imeti smisel za delo v skupini.

Ker so umetna gnojila vedno bolj v uporabi, mora agronom poznati vse te snovi in se mora zato primerno zaščititi.

Obstaja možnost nevarnosti alergij na škropiva in cvetni prah.

Delovno področje in razmere dela

Agronomovo delo poteka največ na terenu, v sadovnjaku in v hladilnici, pa tudi v pisarni in laboratoriju. Zaposli se lahko v podjetjih, ki se ukvarjajo s sadjarstvom in v javnih zavodih. Ta poklic lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik.