Administrator je na trgu dela zelo iskan poklic. Primeren je za vse, ki si želite opravljati pisarniška dela. Lahko ga opravljajo tudi tisti, ki niso po osnovni izobrazbi administratorji, zato je poklic dosegljiv večini iskalcev zaposlitve. Na spletni strani Zaposlitev.info si lahko pregledate vsa trenutno aktualna delovna mesta. S tem si boste pomagali pri odločitvi za vpis v srednjo ali višjo šolo ali pri prekvalifikaciji oz. iskanju novega poklica.

administrator

Opis dela

Administrator je poklic, kjer se večino časa dela v pisarni, torej opravlja raznovrstna pisarniška dela, ki so največkrat pomožne narave. Sem spadajo:

  • sprejemanje ter usmerjanje strank
  • pomoč sodelavcem
  • prevzem, odpiranje, pregled pošte (tako klasične kot elektronske), odgovarjanje na njeno vsebino, razvrščanje
  • po naslovnikih ali razdeljevanje pošte ostalim zaposlenim, pošiljanje pošte nazaj…
  • sprejemanje telefonskih klicev, pogovor s strankami, vezava na druge oddelke
  • pisanje in izpolnjevanje obrazcev
  • pisanje in urejanje besedil
  • sestavljanje, prepisovanje in pošiljanje dopisov
  • vodenje enostavnih kadrovskih in finančnih knjigovodskih evidenc
  • vnašanje podatkov v računalniško bazo
  • fotokopiranje
  • zapisovanje besedil po nareku
  • shranjevanje dokumentov

Za opravljanje tega poklica mora biti administrator usposobljen za uporabo vseh elektronskih medijev. Imeti mora dobro računalniško znanje in obvladati dotične računalniške programe, ki so primerni za opravljanje zgoraj naštetega dela. Administrator je vedno na voljo svojim nadrejenim in veliko pomaga sodelavcem. Biti mora pripravljen na prekinitve in vprašanja med njegovim stalnim tekočim delom.

Aktualna delovna mesta za poklic administrator najdete v kategoriji: Administracija(klik).

Izobraževanje

Do poklica administrator lahko pridete tako, da se po končani osnovni šoli vpišete na 3 letni srednji program administrator. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Prav tako se lahko s končano srednjo šola prekvalificirate, pri tem je dobro, da ste prej končali kakršnokoli šolo, v kateri ste dobili vsaj malo ekonomskega znanja (trgovec, ekonomski tehnik…). Dobrodošlo je dobro znanje strojepisja in hitro tipkanje, seveda pa se lahko veliko stvari tudi priučite.

Področja dela

Administrator lahko najde zaposlitev v manjših ali večjih podjetjih oz. gospodarskih združbah, na sodišču, v upravnih enotah, organizacijah za opravljanje raznovrstnih del na področju upravljanja, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, šolah…

Delovni čas in razmere

Administrator dela po naprej začrtanem urniku. Njegovo delo je največkrat osemurno in enoizmensko. Delo opravlja v pisarni, kar pomeni da dlje časa sedi. Statično delo za računalnikom je lahko utrujajoče in naporno za oči. Delo fizično ni zahtevno.

Sposobnosti za delo

Administrator mora biti prilagodljiv in pripravljen delati po navodilih drugih, pri tem mora hitro in dobro razumeti podane informacije. Vedno mora biti pripravljen pomagati zraven pa biti hiter, okreten in natančen. Hkrati je pomembno, da je komunikativen, da se jasno in razločno izraža. Zaradi konstantnega stika s strankami in nadrejenim osebjem, je dobro, da je urejen in profesionalen.

Administrator je zaželen in hkrati tudi iskan poklic. Ker je narava dela raznolika, vam lahko prinese veliko zadovoljstva na delovnem mestu.