Spremno pismo je, poleg življenjepisa, vaše orodje za prepričevanje delodajalca, da vas zaposli. Z njim se morate predstaviti in poudariti svoje najzanimivejše osebnostne lastnosti za delodajalca, poleg tega pa je dobro, da razložite tudi, zakaj prav vi izpolnjujete vse karakteristike za zasedbo izbranega delovnega mesta. Prepričati morate delodajalca, da vas bo želel osebno spoznati. Zato je pomembno, da ne naredite v pismu kakšne napake, s katero bi si zaprli pot do osebnega razgovora. Predstavili vam bomo nekaj najpogostejših napak, ki vas lahko stanejo zaposlitve.

ID 100203462

Vsem delodajalcem pošiljate enako spremno pismo

Pošiljanje univerzalnega spremnega pisma je ena od najpogostejših napak iskalcev zaposlitve. Ker je vsako delovno mesto različno, mora biti tudi spremno pismo prilagojeno glede na zahteve vsakega delovnega mesta posebej. Delodajalec bo takoj takoj opazil, da pošiljate univerzalno spremno pismo, s čimer boste dali jasen znak, da se niste potrudili ter da niste resnično zainteresirani za zasedbo razpisanega delovnega mesta.

Izpuščate pomembne informacije

Velikokrat se zgodi, da kandidati v spremnem pismu pozabijo navesti osnovne informacije, ki morajo biti v vsakem uradnem pismu:
• Kdo piše: Ime in priimek, naslov in poštna številka.
• Komu pišete: Naziv delodajalca, naslov in poštna številka.
• Kje in kdaj ste napisali spremno pismo: mesto in datum.
• Kaj pišete: Prošnja za delovno mesto….

Iz spremnega pisma ni razvidno, da izpolnjujete pogoje za zasedbo delovnega mesta

Pri pisanju spremnega pisma je ključna stvar, da predstavite delodajalcu, zakaj ste najprimernejši kandidat za zasedbo delovnega mesta ter navesti vaše kompetence. Zato pri pisanju spremnega pisma opišite, na kakšen način izpolnjujete pogoje in pričakovanja delodajalcev.

Pravopisne napake v spremnem pismu

Vaša prošnja za delo je pokazatelj vaše pismenosti in profesionalnosti, zato se potrudite, da bo brez slovničnih napak, tudi če se prijavljate na delovno mesto, kjer vam ne bo potrebno pisno komunicirati. Če niste sigurni v svoje pravopisno znanje, prosite prijatelja ali znanca za pomoč.

V spremnem pismu opisujete svoje zasebno življenjepis

Nikar ne pišite o svoji življenjski situaciji, razen če vas bo to prikazalo kot bolj kompetentnega kandidata. Delodajalca zanima le to, zakaj ste najprimernejši kandidat za delovno mesto, ne pa vaši osebni problemi.

Predolgo spremno pismo

Spremno pismo naj ne bo daljše od ene strani. Poudarite vaša znanja in izkušnje, zakaj ste primeren kandidat za delovno mesto. S predolgo prošnjo boste le odbili delodajalca. Posebej če se bo na delovno mesto prijavilo veliko kandidatov, je velika verjetnost, da je sploh ne bodo prebrali do konca, preden bo romala v koš.