• Ljubljana
  • 12/05/2021

Informacije o podjetju

Podjetje SONCE energija sestavlja perspektivna ekipa strokovnjakov s področja energetike. Delujemo
zlasti na področju izvedbe sončnih elektrarn za gospodinjstva in za poslovni odjem ter na področju
trgovanja z električno energijo preko energetske tržnice SunContract.

Trenutne zaposlitve pri SONCE ENERGIJA d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest