• Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj
  • 10/06/2021

Informacije o podjetju

V Prešernovem gledališču Kranj iščemo RAČUNOVODJO VII/2 (M/Ž), ki bo v dinamičnem in povezanem kolektivu samostojno vodil oz. vodila vsa računovodska dela gledališča. Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s fleksibilnim delavnikom, rednimi izobraževanji in poletnim kolektivnim dopustom. Zaželjene so izkušnje s poslovanjem javnih zavodov.

Primeren kader za vaše podjetje

• Magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali druge smeri s finančno-računovodskega področja,
• aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
• poznavanje računovodskih standardov,
• usposobljenost za delo z računalnikom s poudarkom na računovodskih in finančnih programih,
• 5 let delovnih izkušenj.

Pričakovanja od novih sodelavcev

• samostojno izvajanje finančno-materialnega poslovanja, vseh vrst knjigovodskih in računovodskih del,
• vodenje in organiziranje finančne in knjigovodske dokumentacije,
• spremljanje zakonodaje in skrb za zakonitost in racionalnost finančno-materialnega poslovanja,
• priprava periodičnih in zaključnih računov, finančnih načrtov, poročil in bilance,
• sodelovanje v postopkih javnega naročanja,
• druga dela po nalogu direktorja.

Trenutne zaposlitve pri Prešernovo gledališče Kranj

Ni bilo najdenih delovnih mest