• Miška 4, Slovenia
  • 12/11/2015

Informacije o podjetju

PROIZVODNJA PRECIZNIH KOVINSKIH IZDELKOV

Kopit d.o.o. je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1996.

Naše glavne aktivnosti so struženje, rezkanje ter 5-osna obdelava. Organizacija ter informacijski sistem nam omogočata izdelavo artiklov za katere so podane visoke zahteve za kvaliteto in sledljivost.

Od samega začetka je politika podjetja zastavljena v smeri neprestanega izboljševanja, usposabljanja zaposlenih, ustvarjanje najboljših pogojev za delo, dolgoročnega sodelovanja s kupci in dobavitelji ter uvajanje sodobnih organizacijskih metod. Vse to je vseskozi vodilo k rasti podjetja v vseh pogledih.

Veliko pozornosti namenjamo stalnemu sistematičnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Mlad kader, nizka stopnja fluktuacije in dobri odnosi v ekipi predstavljajo osnovo za še boljše delovanje tudi v prihodnje.

Trenutne zaposlitve pri Kopit.d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest