125x64 IPMIT logo
  • Ljubljana
  • 13/02/2019

Informacije o podjetju

IPMIT d.o.o. (Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo) je slovensko podjetje s sedežem v Ljubljani, ki od leta 1998 deluje na področjih poslovnega svetovanja in informatike.

Glavna področja delovanja so: vodenje informacijskih projektov, izdelava študij in poslovnih strategij, strateško obvladovanje informatike, celovita podpora izvedbi IT projektov, optimizacija poslovnih procesov, javna naročila in javno-zasebno partnerstvo.

Ciljni trgi IPMIT-a so tako gospodarstvo kot javna uprava v Sloveniji in tujini, kjer so zahtevane učinkovite rešitve s področja informatike in managementa.

IPMIT zaposluje strokovnjake s področij informatike, managementa, ekonomije, organizacije in prava, ki s svojim znanjem in izkušnjami ob sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki rešujejo najzahtevnejše probleme.

V 20 letih obstoja smo uspešno izvedli več kot 400 projektov.

Trenutne zaposlitve pri IPMIT d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest