125x64 Infinite logo 2021
  • Maribor
  • 31/08/2023

Informacije o podjetju

Infinite d.o.o. je mlado biotehnološko start-up podjetje, ki razvija in združuje tehnologije tkivnih čipov in mikroskopa na čipu ter jih s pomočjo najnovejših znanstvenih spoznanj o mehanizmih proženja bolezni kot prvi na svetu integrira v najsodobnejše sisteme za hitro napovedovanje z materiali povzročenih dolgotrajnih bolezenskih simptomov.

Te zanima delo v našem mladem ambicioznem timu, v katerem združujemo različne visoko izobražene strokovne profile, predvsem pa ljudi z neizmerno željo in predanostjo naši skupni viziji? Vabimo te, da z nami ustvariš tehnologije prihodnosti, ki bodo preobrazile našo družbo.

Da bo tvoj prispevek k timskemu delu največji, bomo skupaj poskrbeli za motivirajoče delovno okolje, skupna druženje s sodelavci, odmor in kavo ter skupni izleti tudi izven delovnega časa.

Primeren kader za vaše podjetje

Biologi
Kemiki
Fiziki
Mikrobiologi
Molekularni biologi
Strojniki