• Celje
  • 10/07/2019

Produkti in storitve podjetja

Izvajanje
elektroinštalacij za razsvetljavo, moč in strelovod v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

razsvetljave cest, ulic in drugih komunalnih objektov,

montaže energetskih objektov (TP, RP, MHE in drugih pomožnih virov za proizvodnjo električne energije),

elektroenergetskih priključkov za industrijske, poslovne, stanovanjske in komunalne objekte,

sistemov za vodenje cestnega prometa,

izvajanje elektroinštalacij v EX (protieksplozijski) izvedbi.

Proizvodnja
električnih omar za razdelitev in meritev električne energije,

električnih naprav za krmiljenje in nadzor tehnoloških procesov,

stabilnih in premičnih krmilnih naprav (semaforske naprave) za usmerjanje in vodenje cestnega prometa,

kovinskih stebrov za svetilke javne razsvetljave in za semaforske luči.

Projektiranje
jakotočnih elektroinštalacij za razsvetljavo, moč in strelovod,

šibkotočnih inštalacij za telefonijo in računalništvo v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

razsvetljave cest, ulic in drugih komunalnih objektov,

energetskih objektov, transformatorskih postaj, električnih razdelilnih postaj, pomožnih virov električne energije,

elektroenergetskih priključkov v industrijskih, poslovnih, stanovanjskih in komunalnih objektih,

sistemov za vodenje cestnega prometa s svetlobno-signalnimi napravami.

Meritve
električnih instalacij in elektroenergetskih naprav,

kvalitete izvedenih električnih instalacij in izdajanje izjav o ustreznosti instalacij glede na veljavne predpise,

telefonske in računalniške mreže v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih.

Trenutne zaposlitve pri ELEKTROSIGNAL, D.O.O.

Ni bilo najdenih delovnih mest