125x64 napis ecom
  • Ruše
  • 08/04/2022

Informacije o podjetju

ECOM Ruše d.o.o. je proizvodno podjetje z letno zmogljivostjo preko 150.000 proizvodnih ur. Od leta 1991 poslujemo kot zasebno podjetje. Izdelujemo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov, ki jo uporabljajo v papirni, farmacevtski, kemični in prehrambni industriji, v čistilnih napravah odpadnih vod itd.

 

Specializirali smo se za proizvodnjo toplotnih izmenjevalcev, tlačnih in mešalnih posod ter izdelkov izdelanih po individualnih zahtevah in željah naročnika.

Kot vsako podjetje se tudi tukaj usmerjamo v razvijanje strategij razvoja in rasti podjetja, ki izhaja predvsem iz prilagajanja spremembam v okolju, ki so odvisne od dinamičnosti okolja in od prilagodljivosti podjetja.

 

Tehnološki razvoj ima pomembno vlogo v poslovanju in postaja nujen vir za konkurenčnost, večjo produktivnost, kakovost in uspešnost  podjetja ECOM Ruše d.o.o. Nenehne spremembe v okolju in vedno večje zahteve potrošnikov so prisilile naše podjetje v inoviranje in izboljšave. Če si želi podjetje zagotoviti dolgotrajno uspešnost, je primorano k uvajanju novih  inovativnih izdelkov, ki so plod lastnega razvoja.

 

Kot posledica se v podjetjih poudarja izredna vloga oddelka za raziskave in razvoj, ki je vir za uspešno organizacijo inovacijskih postopkov na podlagi dolgih raziskav in preizkusov. Uspeh podjetja pa pogojuje tudi sodobna organizacija celotnega podjetja. Hitrim spremembam lahko sledi le fleksibilna organizacija z dobrimi odnosi znotraj in zunaj podjetja. Organizacije za razvoj namenjajo velik poudarek človeškemu kapitalu. Podjetje vlaga v izobraževanje zaposlenih, jih spodbujamo k ustvarjalnosti in kreativnosti ter gradimo na njihovih izkušnjah in znanju.

 

V podjetju ECOM Ruše d.o.o. smo se uveljavili na področju proizvodnje kemičnih aparatov. Danes smo srednje veliko podjetje s povprečno 93,91 zaposlenimi. Na tržišču zavzemamo pomembno mesto in smo dobavitelji priznanih naročnikov. Od ustanovitve si prizadevamo za povečanje prodaje na osnovi zagotavljanja visoke kakovosti izdelkov za domači in tuji trg.

Primeren kader za vaše podjetje

Obdelovalec kovin, smer strojništvo.

Pričakovanja od novih sodelavcev

Vestnost pri delu, natančnost, motiviranost, iznajdljivost, odgovornost.

Produkti in storitve podjetja

Tlačne posode,
skladiščni rezervoarji,
mešalni rezervoarji in bobni,
rezervoarji z mešalnikom,
kolone,
okoljevarstvene naprave,
vijačni transporterji,
zbiralniki,
reaktorji,
sterilizatorji,
sušilniki,
kadi,
filtrirna ohišja in filtri,
zračni ogrevalniki,
plinski hladilniki, grelne kače in registri,
specialni ogrevalni kotli,
izmenjevalci toplote (enohodni ali večhodni).

Trenutne zaposlitve pri Ecom Ruše d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest