• Mengeš
  • 13/11/2018

Informacije o podjetju

Dom počitka Mengeš je eden od domov za starejše z najstarejšo tradicijo v Sloveniji, saj je bil ustanovljen že leta 1920. Ustanovitelj je bil Janez Levec, nekdanji mengeški župan, ki je svoje posestvo predal v roke cerkvi (hčeram krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega), ki so začele izvajati skrb za starejše občane.

Od druge svetovne vojne naprej je dom v državni upravi. Leta 1955 ga tudi preimenovali v Dom počitka Mengeš.

Naše poslanstvo je nudenje kakovostne oskrbe starejših občanov, tako naših oskrbovancev, kot v širšem okolju. Prizadevamo si, da bi se pri nas naši stanovalci počutili kot doma.

Redno zaposlujemo sledeče kadre: bolničarje, strežno osebje, in srednje medicinske sestre.

Pripravništva omogočamo: srednjim medicinskim sestram, delovnim terapevtom, fizioterapevtom in bolničarjem.

Za pomoč v zdravstveno negovalni službi za omogočamo tudi delo preko študentske napotnice.

 

 

Trenutne zaposlitve pri DOM POČITKA MENGEŠ

Ni bilo najdenih delovnih mest